Historia

Historia 4 (Podręcznik, GWO)

Czym franciszkanie i dominikanie 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 4 Klasa
 3. Historia

Czym franciszkanie i dominikanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

 • Benedyktyni to najstarszy zakon męski w Kościele katolickim, założony w 529 r. przez św. Benedyktyna z Nursji. Stworzona przez niego reguła łączyła modlitwę i pracę (stąd słynna dewiza: oraz et labora - módl się i pracuj). W epoce średniowiecza benedyktyni mieli wielki wpływ na rozwój cywilizacji i kultury europejskiej. Prowadzili liczne szkoły i szpitale. Największą sławę przyniosły mnichom ręcznie powielane egzemplarze Biblii i ksiąg liturgicznych. 
 • Dominikanie oraz Franciszkanie w przeciwieństwie do Benedyktynów należeli do zakonów żebraczych. Nie uprawiali pól, żyli z jałmużny. Zajmowali się głoszeniem Ewangelii oraz nauczaniem. Podobnie jak Benedyktyni - przepisywali księgi.
  • Franciszkanie - męski zakon żebraczy, założony przez św. Franciszka z Asyżu na początku XIII w. w celu realizowania zasad ewangelicznego ubóstwa. Prowadził on działalność misyjną oraz kaznodziejską, namawiał do skromnego życia, a także do radości z umiłowania natury.
  • Dominikanie - męski zakon żebraczy założony w 1216 r. przez św. Dominika Guzmana w oparciu o regułę św. Augustyna. W krótkim czasie dominikanie (od łac. Domini canes - psy Pańskie, czyli wierni słudzy) stali się zakonem, który dzięki teologicznemu przygotowaniu i wszechstronnej edukacji zakonników prowadzili zakrojoną na szeroką skalę działalność kaznodziejską. Od samego początku istnienia zakonu - polem ich działalności były głównie miasta. W XIII w. dominikanie stali się obok franciszkanów najprężniej rozwijającą się wspólnotą zakonną.
DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
ISBN: 9788374209373
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

59729

Nauczyciel

Wiedza
Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom