Historia

My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Podręcznik, PWN)

Wymień przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych 4.73 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wymień przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Przyczyny konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie:

 • spory o ziemię, władze, surowce naturalne, przekonania religijne;
 • rywalizacja pomiędzy mocarstwami o uzyskanie przewagi militarnej w danym regionie;
 • zróżnicowania etniczne - konflikty zbrojne są często efektem separatystycznych dążeń grupy, która odbiega kulturowo i religijnie od dominującej w danym państwie większości;
 • konflikty na tle historycznym - gdy jeden naród chce wyzwolić się spod panowania innego, odzyskać lub stworzyć własne państwo, nierozwiązane konflikty z przeszłości;
 • działalność terrorystyczna (Afganistan);
 • spory graniczne (Afryka, współczesny konflikt między Etiopią a Erytreą);
 • walki plemienne i wojny domowe;

Skutki konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie:

 • ofiary śmiertelne, śmierć milionów ludzi - żołnierzy oraz cywilów;
 • choroby, epidemie;
 • głód, brak dostępu do wody pitnej;
 • fale uchodźstwa;
 • zniszczenia zabudowań i infrastruktury w krajach, w których toczy się wojna;
 • rozwój handlu bronią;
 • agresja, brak poszanowania praw człowieka;
 • łamanie praw dzieci, które są zmuszane do udziału w walkach u boku dorosłych;
DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45837

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej  `n`  nazywamy taką liczbę naturalną  `m`, że  `n=k*m` `k`   jest liczbą naturalną. 


Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10. Wynika z tego, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo  `10=10*1`   
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo  `10=5*2`  
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo  `10=2*5`  
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo  `10=1*10`  


Uwaga!!! 

Jeżeli liczba naturalna `m`  jest dzielnikiem liczby `n` , to liczba `n`  jest wielokrotnością liczby `m` .

Przykład:

Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.


Dowolną liczbę naturalną n większą od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki, 1 oraz samą siebie, nazywamy liczbą pierwszą.

Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Liczbę naturalną n (n>1) niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadającą więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną.

Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...


Zapamiętaj!!!

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi. 

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie