Historia

My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era / PWN)

Odczytaj dane z poniższego zestawienia 4.73 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Odczytaj dane z poniższego zestawienia

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

A. Przeczytaj tytuł zestawienia statystycznego. Jakie dziedziny życia ono dotyczy: politycznej, gospodarczej, społecznej czy kulturalnej? Jakie lata obejmuje to zestawienie?

- Powyższe zestawienie odnosi się do społecznej dziedziny życia. Wykaz obejmuje lata 1950-1980.

B. Znajdź dane pokazujące liczę bibliotek we wsi w kolejnych dziesięcioleciach. W którym dziesięcioleciu utworzono najwięcej nowych blibliotek?

- Najwięcej nowych bibliotek utworzono w latach 60. XX wieku, czyli w szóstym dzisięcioleciu (największy wzrost liczby nowych bibliotek).

C. Odczytaj dane pokazujące liczbę czytelników na wsi w kolejnych dziesięcioleciach. Czy liczba czytelników wzrastała czy malała? O ile?

- Liczba czytelników mieszkających na wsiach wzrastała w kolejnych dziesięcioleciach. W latach 70. XX wieku, w porównaniu z 1960 rokiem liczba ta zwiększyła się o ponad 1400 osób, natomiast w latach 80. zmalała o ponad 100 osób.

D. Na podstawie wniosków z tabeli oraz wiedzy z podręcznika odpowiedz na pytanie. W jaki sposób w Polskij Rzeczypospolitej Ludowej zwalczano analfabetyzm. 

- W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wprowadzono obowiązkowe, bezpłatne szkolnictwo podstawowe oraz zawodowe, ponadto zakładano wiele nowych placówek oświatowych oraz bibliotek. Studia na uczelniach wyższych stały się bezpłatne. Łatwiejszy dostęp do edukacji pozwolił wielu ludziom na awans społeczny. Dzięki zdobytemu wykształceniu Polacy mogli znaleźć lepszą pracę, a tym samym poprawić warunki swojego życia.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: My i historia 6. Historia i społeczeństwo
Wydawnictwo: Nowa Era / PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45122

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.


W systemie rzymskim do zapisania liczby używamy zdecydowanie mniej znaków niż w systemie dziesiątkowym.

Za pomocą 7 znaków (liter) : I, V, X, L, C, D i M jesteśmy w stanie ułożyć każdą liczbę naturalną od 1 do 3999.

Do każdego znaku przypisano inną wartość. 

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000 

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50 
 • D = 500


Zasady zapisywania liczb w systemie rzymskim
:

 1. Możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie.

  Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

  Przykłady:

  • VIII  `->`   `5+1+1+1=8` 

  • MMCCC  `->`   `1000+1000+100+100+100=2300` 

 2. W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości.

  W takim jednak przypadku od wartości większej liczby odejmujemy wartość mniejszej liczby.

  Przykłady:

  • IX  `->`   `10-1=9` 

  • CD  `->`   `500-100=400` 

 3. Gdy liczby (znaki) są ustawione od największej do najmniejszej to wówczas dodajemy ich wartości.

  Przykłady:

  • MMDCLVII  `->`   `1000+1000+500+100+50+5+1+1=2657`   

  • CXXVII  `->`   `100+10+10+5+1+1=127`   

 

Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.).

Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I, II, III, IIII, IIIII, ... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e.

W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy. Pod koniec tej epoki zaczęto coraz częściej używać cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb.

System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie