Historia

My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era / PWN)

Odnajdź w tabelce nazwy miejsc i miejscowości Odnajdź w tabelce nazwy miejsc i miejscowości 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Odnajdź w tabelce nazwy miejsc i miejscowości Odnajdź w tabelce nazwy miejsc i miejscowości

1
 Zadanie

Nazwy miejsc i miejscowości, w których rozegrały się walki podczas wojny obronnej w 1939 roku (kolejno w tabelce):

 • BZURA
 • HEL
 • WIZNA
 • KOCK
 • WARSZAWA
 • MŁAWA
 • LWÓW
 • WESTERPLATTE
 • GRODNO 

Ń

R

B

Z

U

R

A

H

E

L

W

I

Z

N

A

Y

K

O

C

K

H

A

W

A

R

S

Z

A

W

A

I

M

Ł

A

W

A

L

W

Ó

W

W

E

S

T

E

R

P

L

A

T

T

E

D

F

G

R

O

D

N

O

Nazwisko człowieka, który wsławił się w wojnie obronnej: Starzyński

Notatka:

Stefan Starzyński - urodził się 19 sierpnia 1893 roku w Warszawie, zmarł w 1939 roku. Był ekonomistą, działaczem politycznym i społecznym, członkiem polskiej organizacji niepodległościowej. W latach 1914–1917 walczył w Legionach Polskich, następnie w Polskiej Organizacji Wojskowej, w latach 1918–1921 w Wojsku Polskim. W latach 1926–1932 sprawował funkcję wiceministra skarbu, zaś w okresie: 1932–1934 wiceprezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 1934 roku pełnił urząd prezydenta Warszawy. Był głównym inicjatorem 4-letniego planu rozbudowy stolicy. W wrześniu 1939 roku mianowany komisarzem cywilnym przy Dowództwie Obrony Warszawy. Mobilizował społeczeństwo do walki i stał się przywódcą walczącej stolicy. Współtworzył założenia i struktury administracji Polskiego Państwa Podziemnego. 27 października 1939 roku został  aresztowany przez Niemców i więziony na Pawiaku. Symboliczny grób Starzyńskiego znajduje się na Cmentarzu Powązkowskim.  W 2010 roku został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: My i historia 6. Historia i społeczeństwo
Wydawnictwo: Nowa Era / PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45362

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie