Historia

Przedstaw historyczne losy Izraelitów w I 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przedstaw historyczne losy Izraelitów w I

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

Historyczne losy Izraelitów w I tysiącleciu p.n.e.:

 • Na początku X w. p.n.e. powstało królestwo żydowske. Pierwszym władcą Izraela był Saul, po nim tron objął Dawid.
 • Dawid panował w latach ok. 1000 - 960 r. p.n.e. Ustanowił nową stolicę w Jerozolimie. W czasach jego panowania - Hebrajczycy odnieśli liczne zwycięstwa w walkach z sąsiednimi plemionami. 
 • Następcą Dawida został jego syn - Salomon. Panował w latach: 960 - 932 p.n.e. Władca ten wzniósł mury obronne wokół Jerozolimy i wielu innych miast oraz zbudował wspaniałą świątynię jerozolimską (w której umieszczono Arkę Przymierza z Dekalogiem, które Mojżesz miał otrzymać od Boga). 
 • W czasach Salomona nastąpił rozwój administracji, ludność obciążono podatkami, co wywołało jej niezadowolenie. 
 • Po śmierci Salomona (932 r. p.n.e.) doszło do trwałego rozpadu królestwa na położony na północy Izrael (ze stolicą w późniejszej Samarii) oraz leżącą na południi Judę (stolica w Jerozolimie). 
 • W 722 r. p.n.e. Izrael został opanowany przez Asyryjczyków
 • W 586 r. p.n.e. Judeę podbili Babilończycy. Zdobyli Jerozilimę, a ludność wysiedlili do Babilonu i innych miejsc Mezopotamii. Wydarzenie to zapoczątkowało 50-letni okres niewoli babilońskiej. Zakończyło go zdobycie Babilonu przez Cyrusa Wielkiego w 538 r. p.n.e.
 • Władca Persów zezwolił Żydom na powrót do ojczyzny, gdzie stopniowo odtwarzali swoje państwo (odbudowali Jerozolimę i wznieśli "drugą świątynię jerozolimską"). 
 • Wkrótce ziemie Izraelitów - znalazły się pod wpływem greckich monarchii hellenistycznych. 
 • Po ekspansji Rzymian doszło do dwóch powstań żydowskich (pierwsze w latach 66-70 r. n.e., drugie - 132-135 r. n.e.). Zburzono wówczas Jerozolimę i drugą świątynię. W ten sposób rozpoczął się okres wielkiej diaspory - rozszerzania się ludności żydowskiej na obszarze Imperium Rzymskiego.
DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326725470
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

56156

Nauczyciel

Wiedza
Dzielenie z resztą

Dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym otrzymujemy pewien iloraz oraz resztę. 


Sposób wykonywania dzielenia z resztą:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.

 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (pewna część nam pozostanie). Maksymalna liczba 3, które zmieszczą się w 23 to 7.

 3. `7*3=21` 

 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi `23-21=2` , zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.

 5. Poprawny zapis działania: `23:3=7 \ "r" \ 2` $$r.2$$


Przykłady:

 • `5:2=2 \ "r" \ 1` 
  Sprawdzenie:  `2*2+1=4+1=5` 

 • `27:9=3 \ "r" \ 0` 
  Sprawdzenie:  `3*9+0=27+0=27` 

 • `53:5=10 \ "r" \ 3` 
  Sprawdzenie: `10*5+3=50+3=53` 

 • `102:20=5 \ "r" \ 2` 
  Sprawdzenie:  `5*20+2=100+2=102` 


Zapamiętaj!!!

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom