Historia

Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze (Podręcznik, Nowa Era )

Palestyna i Fenicja w starożytności. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Palestyna i Fenicja w starożytności.

Praca z mapą
 Zadanie

1. Wskaż prawdopodobne granice królestwa Izraela w czasach panowania Dawida i Salomona.

 • Prawdopodobne granice królestwa Izraela w czasach Dawida - zaznaczono na mapie kolorem fioletowym (obszary pod bezpośrednią władzą króla oraz zdobyte i uzależnione przez niego).
 • Zasięg państwa Salomona - zaznaczono na mapie pomarańczową linią.

2. Ustal, jakie narody mieszkają obecnie na przedstawionym obszarze i kiedy się tam pojawiły.

 • Żydzi (Izrael) - po zakończeniu II wojny światowej - 14 maja 1948 r. Żydzi proklamowali powstanie Izraela - państwa żydowskiego w Palestynie. Dzień później wybuchła wojna z Arabami. Po stronie Żydów opowiedział się Związek Sowiecki. Konflikt zbrojny, nazwany wojną o niepodległość Izraela zakończył się zwycięstwem Żydów i zajęciem przez nich terenów palestyńskich.
 • Syryjczycy (Syria) - pierwsze państwo na terytorium dzisiejszej Syrii powstało ok. 2500-2400 p.n.e., później pozostawała ona pod władzą Rzymian oraz Arabów (kalifatu Umajjadów, stając się centrum kulturalnym świata islamu). Polityczne i gospodarcze odrodzenie Syrii nastąpiło pod koniec XIX w.
 • Libańczycy (Liban) - w starożytności na terenie Libanu znajdowała się Fenicja, od VII w. p.n.e. kolejno pod panowaniem: Asyrii, Babilonii, Persji, Macedonii, Ptolemeuszy, Seleucydów, Rzymian, Arabów i krzyżowców (krucjaty). Od XVI w. - część Imperium Osmańskiego, od 1861 r. - jako autonomia w obrębie państwa tureckiego. Uznanie niepodległości Libanu nastąpiło w 1943 r.
 • Jordańczycy (Jordania) - w XIII w. p.n.e. tereny dzisiejszej Jordanii zamieszkiwały semickie plemiona Ammonitów, Edomitów i Moabitów W X wieku p.n.e. ziemie te podbiło królestwo izraelskie. Następnie wchodziły one w skład imperium asyryjskiego, Babilonii, Persji, imperium Seleucydów. W XI w. n.e. Jordania weszła na kilkadziesiąt lat w skład Królestwa Jerozolimy. W latach 1517–1918 tymi obszarami rządzili Turcy.
DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45494

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie