Historia

Wyjaśnij istotę toczonego w XI w. sporu o 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij istotę toczonego w XI w. sporu o

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Istota sporu toczonego w XI w. między papiestwem a cesarstwem - spór o inwestyturę.

 • Spór o inwestyturę - określenie średniowiecznego konfliktu pomiędzy papiestwem i cesarstwem o zakres kompetencji oraz władzę nad chrześcijańską Europą.

Konflikt przybrał szczególnie na sile za pontyfikatu papieża Grzegorza VII (1073 - 1085), który był zwolennikiem reformy Kościoła wprowadzającej absolutną władzę papieża. W 1075 r. wydał on dokument Dictatus papae, który w 27 krótkich punktach wymieniał szerokie uprawnienia w stosunku do cesarza - dysponował on insygniami cesarskimi (symbolami władzy cesarza), mógł złożyć cesarza z tronu, mógł również zwolnić poddanych z przysięgi wierności złożonej cesarzowi. 

Niemiecki król Henryk IV (od 1084 r. cesarz) nie zastosował się do zaleceń papieskich i w 1076 r. na soborze niemieckich biskupów w Wormacji ogłosił detronizację Grzegorza VII. Papież odpowiedział nałożeniem na króla niemieckiego ekskomuniki. 

Konflikt został zażegnany dopiero w 1122 r. po podpisaniu przez papieża Kaliksta II i cesarza Henryka V konkordatu w Wormacji, który był wyrazem kompromisu obu stron. Cesarz zrzekł się prawa do wybierania biskupów i opatów, przekazując to prawo papieżowi, natomiast pozostawił sobie prawo nadawania im ziem jako lenna.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326725470
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

60149

Nauczyciel

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom