Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

1. Wymień nazwy dzielnic Polski, w których w XIII i XIV w. lokowano najwięcej polskich miast

  • Śląsk;
  • Pomorze Zachodnie;

Komentarze