Historia

Przedstaw przebieg i rezultaty I krucjaty 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przedstaw przebieg i rezultaty I krucjaty

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie
?
 Zadanie

Przebieg i rezultaty I krucjaty (1096 - 1099):

 • I krucjata złożona była z dwóch odrębnych wypraw: tzw. ludowej i rycerskiej
 • Krucjata ludowa liczyła do 200 tys. ludzi. W jej skład wchodziła zubożała szlachta, chłopi, mieszczanie, kobiety, dzieci, a nawet ludzi z marginesu. Jej przywódcami byli fanatyczni kaznodzieje - Walter bez Mienia i Piotr Eremita.
 • Krucjata ludowa została rozbita przez władcę Węgier i Turków tuż po wkroczeniu do Azji Mniejszej. 
 • W wyprawie rycerskiej wzięły udział cztery armie. W jej skład wchodzili rycerze pochodzący z krajów romańskich. Według szacunków uczestniczyło w niej ok. 40 - 60 tys. rycerzy, a łącznie ze służbą - nawet 300 tys. osób. Dowodziło nimi kilku wybitnych możnowładców, m.in. Rajmund z Tuluzy, Boemund II, Gotfryd z Bouillon i Hugon hrabia Vermandois
 • Krucjata rycerska dotarła lądem do Ziemi Świętej, a jej uczestnicy zdobyli Jerozolimę (1099 r.).
 • W efekcie sukcesów na Bliskim Wschodzie utworzono kilka państw łacińskich: królestwo Jerozolimy, hrabstwo Trypolisu, księstwo Antiochii oraz hrabstwo Edessy. Pierwszym władcą królestwa Jerozolimy został Gotfryd z Bouillon (z tytułem Obrońcy Grobu Świętego), a pierwszym królem - jego brat Baldwin

Państwa krzyżowców w Ziemi Świętej - mapa.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326725470
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

65707

Nauczyciel

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Kwadrat

W kwadracie: 

 • wszystkie boki mają jednakową długość

 • wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi (mają miary wynoszące 90°)

 • przekątne mają jednakowe długości, przecinają się w połowie i są prostopadłe

Wzór na pole kwadratu

`P=a*a=a^2` 

`a`  - długość boku kwadratu


Uwaga!

Każdy kwadrat jest prostokątem.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom