🎓 Wymień cechy polskiej monarchii - Zadanie 1: Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Po gimnazjum - strona 349
Historia
Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Po gimnazjum (Podręcznik, Nowa Era)

Cechy polskiej monarchii patrymonialnej

  • Polska monarchia patrymonialna (X - XIII w.) posiadała wiele cech tego ustroju charakterystycznych dla państw Europy Zachodniej, ale również pewne wyznaczniki typowe dla nowych monarchii środkowoeuropejskich (Polska, Czechy, Węgry).
  • Ukształtowany na polskich ziemiach typ monarchii patrymonialnej wyróżniała nieco inna organizacja aparatu władzy, odmienny przebieg procesu państwowotwórczego oraz zróżnicowane przeobrażenia ustrojowe. 
  • W Polsce istniała wówczas silna, scentralizowana władza monarsza - niemal autorytarna, chociaż ograniczona. 
  • Monarcha musiał liczyć się opiniami możnowładców oraz zabiegać o ich poparcie, decydujące w rozstrzygnięciu konfliktów o sukcesję. 
  • Początkowo rody możnowładców zawdzięczały swoją pozycję niemal wyłącznie dochodom z tytułu sprawowania urzędów. Jednak z czasem coraz bardziej uniezależniały się od woli monarchy i jego nominacji, a ich znaczenie wynikało głównie z posiadanych majątków ziemskich.
  • W monarchiach środkowoeuropejskich (w tym w Polsce) procesy formowania się wielkiej własności ziemskiej, zmian organizacji władzy i rozpadu jedności - nasiliły się dopiero w XIII w.
DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326725470
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

90784

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY3146ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA8967WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE422KOMENTARZY
komentarze
... i6086razy podziękowaliście
Autorom