Klasa
I liceum
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

1. Wymień nazwy krain znajdujących się pod panowaniem Asyrii w czasach Asurbanipala.

  • Egipt Dolny;
  • Izrael;

Komentarze