Historia

Historia III (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Wypełnij tabelkę informacjami o Księstwie 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Wypełnij tabelkę informacjami o Księstwie

1
 Zadanie

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE
Rok utworzenia  1807 rok
Terytorium (w km2) w 1807 roku:   104 tys. km2                               w 1809 roku: 142 tys. km2
Obszar, które objęło

w 1807 roku:  ziemie II i III zaboru pruskiego                                             

w 1809 roku: obszar powiększono o znaczną część Galicji z Lublinem i Krakowem

Liczba ludności w 1807 roku:    2,5 mln ludności                       w 1809 roku: 4,3 mln ludności
Ustrój Monarchia konstytucyjna
Władca Król Saksonii Fryderyk August I (wnuk Augusta III Sasa)
Uprawnienia władcy Władca kierował rządem oraz prowadził politykę zagraniczną. Jego władzy podlegała scentralizowana o zhierarchizowana administracja. Monarcha posiadał prawo wydawania dekretów oraz inicjowania ustaw sejmowych.
Skład i uprawnienia sejmu Sejm - dwuizbowy. Jego kompetencje zostały ograniczone do omawiania i uchwalania projektów rządowych. Mogła w nim zasiadać szlachta oraz przedstawiciele innych stanów (o ile wykazali się odpowiednim majątkiem, wykształceniem lub zasługami).
Rola francuskiego rezydenta Francuski rezydent posiadał szerokie uprawnienia w Księstwie Warszawskim. W praktyce - stał ponad rządem. Kontrolował politykę zagraniczną oraz siły zbrojne państwa.
Liczebność armii (po 1809 roku) 60 tysięcy żołnierzy
Stopień niezależności państwa Księstwo Warszawskie było całkowicie zależne od Francji. Mimo jego rozbudowy w 1809 r. - pozostało państwem słabym.
DYSKUSJA
user profile image
Majka

16 marca 2018
dziena
user profile image
Edyta

6 grudnia 2017
Dziękuję!!!!
user profile image
Jakub

1 grudnia 2017
Dzięki :):)
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

44838

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie