Historia

Historia II (Podręcznik, Nowa Era/PWN)

Powiada się na ogół, że na wyspach tych 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

1. Którego kraju, nazywanego w liście "Indianami", dotyczy opis? Z czego mogły wynikać podobne pomyłki?

- Opis dotyczy Indii. Podobne pomyłki wynikały głównie z niewiedzy ówczesnych ludzi o otaczającym ich świecie i ludach zamieszkujących kulę ziemską.

2. Wyjaśnij, jakie korzyści, zdaniem autora wynikłyby z odkrycia drogi do opisywanego kraju.

- Zdaniem autora tekstu źródłowego, odkrycie morskiej drogi do Indii dawało olbrzymie korzyści zwłaszcza europejskim kupcom. Indie dostarczały bowiem olbrzymich dochodów w złocie, srebrze, drogocennych kamieniach oraz korzeniach. 

3. Które elementy opisu mogły robić szczególne wrażenie na kupcach?

- Szczególne wrażenie mogą robić na kupcach opisy indyskich miast, królewskich posiadłości, mostów oraz portu, w którym co roku cumuje ponad setka kupieckich statków. Włoski geograf i lekarz - Paweł Toscanelli pisał: Kraj ten jest ludny i bogaty, liczy wiele prowincji, królestw i mnóstwo miast, a wszystkie one podlegają jednemu władcy (...) W czasach Eugeniusza [papieża Eugeniusza IV] rozmawiałem z nim o wielu rzeczach: o wielkości budowli królewskich, o zadziwiającej długości i szerokości rzek, o wielkiej ilości miast zbudowanych na brzegach rzek; nad jedną tylko rzeką znajduje się blisko 200 miast z marmurowymi mostami, bardzo długimi i szerokimi, ozdobnymi kolumnami (...) Powiadają, że co roku zawija do tego portu sto wielkich statków załadowanych pieprzem, nie mówiąc już nic o innych statkach wiozących korzenie.

4. Wskaż w tekście miejsca mówiące o źródłach wiedzy autora o opisywanym kraju.

- Autor tekstu źródłowego swa widzę czerpie głównie z przekazów ustnych kupców oraz legata papieskiego.

 • Cyt. "Powiada się na ogół (...)"
 • Cyt. Powiadają, że (...)"
 • Cyt. W czasach Eugeniusza [papieża Eugeniusza IV] przybył ich [poseł] (...) rozmawiałem z nim o wielu rzeczach"
DYSKUSJA
user avatar
Jacek

9 lutego 2018
Dzięki!!!!
user avatar
Urszula

7 lutego 2018
Dzieki za pomoc
user avatar
Magda

21 grudnia 2017
Dzięki za pomoc
Informacje
Autorzy: Jacek Chachaj, Janusz Drob, Leszek Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era/PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

51656

Nauczyciel

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom