Historia

Historia II (Podręcznik, Nowa Era/PWN)

Powiada się na ogół, że na wyspach tych 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

1. Którego kraju, nazywanego w liście "Indianami", dotyczy opis? Z czego mogły wynikać podobne pomyłki?

- Opis dotyczy Indii. Podobne pomyłki wynikały głównie z niewiedzy ówczesnych ludzi o otaczającym ich świecie i ludach zamieszkujących kulę ziemską.

2. Wyjaśnij, jakie korzyści, zdaniem autora wynikłyby z odkrycia drogi do opisywanego kraju.

- Zdaniem autora tekstu źródłowego, odkrycie morskiej drogi do Indii dawało olbrzymie korzyści zwłaszcza europejskim kupcom. Indie dostarczały bowiem olbrzymich dochodów w złocie, srebrze, drogocennych kamieniach oraz korzeniach. 

3. Które elementy opisu mogły robić szczególne wrażenie na kupcach?

- Szczególne wrażenie mogą robić na kupcach opisy indyskich miast, królewskich posiadłości, mostów oraz portu, w którym co roku cumuje ponad setka kupieckich statków. Włoski geograf i lekarz - Paweł Toscanelli pisał: Kraj ten jest ludny i bogaty, liczy wiele prowincji, królestw i mnóstwo miast, a wszystkie one podlegają jednemu władcy (...) W czasach Eugeniusza [papieża Eugeniusza IV] rozmawiałem z nim o wielu rzeczach: o wielkości budowli królewskich, o zadziwiającej długości i szerokości rzek, o wielkiej ilości miast zbudowanych na brzegach rzek; nad jedną tylko rzeką znajduje się blisko 200 miast z marmurowymi mostami, bardzo długimi i szerokimi, ozdobnymi kolumnami (...) Powiadają, że co roku zawija do tego portu sto wielkich statków załadowanych pieprzem, nie mówiąc już nic o innych statkach wiozących korzenie.

4. Wskaż w tekście miejsca mówiące o źródłach wiedzy autora o opisywanym kraju.

- Autor tekstu źródłowego swa widzę czerpie głównie z przekazów ustnych kupców oraz legata papieskiego.

 • Cyt. "Powiada się na ogół (...)"
 • Cyt. Powiadają, że (...)"
 • Cyt. W czasach Eugeniusza [papieża Eugeniusza IV] przybył ich [poseł] (...) rozmawiałem z nim o wielu rzeczach"
DYSKUSJA
user profile image
Jacek

9 lutego 2018
Dzięki!!!!
user profile image
Urszula

7 lutego 2018
Dzieki za pomoc
user profile image
Magda

21 grudnia 2017
Dzięki za pomoc
Informacje
Autorzy: Jacek Chachaj, Janusz Drob, Leszek Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era/PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45835

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Odejmowanie ułamków zwykłych
 1. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$5/6-2/6= 3/6= {3÷3}/{6÷3}=1/2$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku odejmowania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości.
  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.

 2. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  • $$3/{10}- 1/5=3/{10}- {1•2}/{5•2}=3/{10}- 2/{10}=1/{10}$$
    
 3. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= {2•3+1}/3-{1•3+1}/3=7/3-4/3=3/3=1$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= 2 + 1/3- 1 - 1/3= 2 – 1 + 1/3- 1/3= 1 + 0 = 1$$
    
 4. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/2= {2•3+1}/3-{1•2+1}/2=7/3-3/2={7•2}/{3•2}-{3•3}/{2•3}={14}/6-9/6=5/6$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/2- 1 1/3= 2 + 1/2- 1 - 1/3= 2 - 1 + 1/2-1/3= 1 +{1•3}/{2•3}-{1•2}/{3•2}= 1 + 3/6- 2/6= 1 + 1/6= 1 1/6$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie