Historia

Historia II (Podręcznik, Nowa Era/PWN)

Scharakteryzuj relacje polsko - krzyżackie w 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Relacje polsko - krzyżackie w XV wieku:

 • Na początku XV w. konflikt między Polską i Litwą a zakonem krzyżackim wszedł w decydującą fazę. Na wybuch otwartej wojny wpływ miało kilka czynników: chrystianizacja Litwy (prowadzona przez polski Kościół podważyła sens działań zakonu), intensywny rozwój gospodarczy Polski i Litwy, chęć odzyskania przez Polaków Pomorza Gdańskiego.
 • Gdy w 1409 r. wybuchło powstanie na Żmudzi, wsparte przez Litwinów - Polska zapowiedziała, że ewentualny atak atak krzyżacki na Litwę zostanie odebrany jako wypowiedzenie wojny Koronie. 
 • Konflikt, który rozpoczęła 6 VIII 1409 r. strona krzyżacka, przeszedł do historii jako tzw. wielka wojna z zakonem krzyżackim
 • 15 VII 1410 r. stoczono jedną z największych bitew średniowiecza - bitwę pod Grunwaldem. Zakończyła się ona porażką wojsk zakonnych i śmiercią wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena.
 • Wali zakończyły się w 1411 r. podpisaniem I pokoju toruńskiego. Na jego mocy Polska miała odzyskać ziemię dobrzyńską i otrzymać wysokie odszkodowanie.
 • W czasie  soboru w Konstancji (1414 - 1418) - podjęto próbę rozstrzygnięcia sporu polsko - krzyżackiego (wystąpienie Pawła Włodkowica). Rozmowy nie przyniosły spodziewanego skutku. 
 • Po śmierci Jagiełły, w 1440 r. powstał Związek Pruski, mający reprezentować interesy tamtejszego mieszczaństwa i szlachty. Wielki mistrz podjął starania w celu jego likwidacji. W 1454 r. Związek wypowiedział posłuszeństwo Krzyżakom, zajął większość miast oraz zamków na terenie ich państwa. 
 • Akt inkorporacji Prus, ogłoszony 6 marca 1454 r. przez Kazimierza Jagiellończyka doprowadził do wybuchu kolejnej wojny z Krzyżakami. Zmagania trwały 13 lat, stąd nazwa - wojna trzynastoletnia.
 • Sukcesy wojsk Kazimierza Jagiellończyka doprowadziły do ostatecznej klęski Krzyżaków.
 • W wyniku zdecydowanej przewagi, jaką Polacy zdobyli w końcowej fazie wojny I- I pokój toruński zawarty w 1466 roku był dla Polaków korzystny, jednak nie do końca odzwierciedlał ogrom zwycięstwa.
 • Polska odzyskała m.in. Pomorze Gdańskie wraz z Gdańskiem (dostęp do Morza Bałtyckiego).
DYSKUSJA
user profile image
Borys

18 grudnia 2017
dzieki :)
user profile image
Julia

2 października 2017
Dzięki za pomoc :)
Informacje
Autorzy: Jacek Chachaj, Janusz Drob, Leszek Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era/PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

44857

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

 • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

 • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie