Historia

Wskaż na różnice między religijnym i filozoficznym 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wskaż na różnice między religijnym i filozoficznym

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

Chrześcijanie oraz wyznawcy judaizmu wierzą, że świat oraz wszystkie istoty żywe zostały stworzone przez Boga. Opis stworzenia świata odnajdujemy w Biblii, w Księdze Rodzaju. W opisie stworzenia świata wyeksponowana została natura człowieka i jego relacja z Bogiem. Ludzie wierzący, zjawiska zachodzące w świecie tłumaczą sobie Bożą działalnością. Ufają, że wszystko, co ich spotyka ma ścisły związek z Bożymi planami. 

Z kolei starożytni filozofowie greccy dążyli do niezależnego od religii wyjaśnienia świata i zjawisk naturalnych. Filozofowie wyjaśniali świat, opierając się na rozumie. Uważali, że świat religii to świat rządzony przez bogów, natomiast świat filozofii jest kosmosem, którym władają prawa natury.

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie