Historia

Historia I (Podręcznik, Nowa Era\ PWN)

Wymień wspólne cechy pierwszych cywilizacji. 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wymień wspólne cechy pierwszych cywilizacji.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Wspólne cechy pierwszych cywilizaji:

- Pierwsze cywilizacje powstały na Bliskim Wschodzie, nad wielkimi rzekami: Nilem oraz Eufratem i Tygrysem. 

- Zarówno w Mezopotamii, jak i Egipcie istniała rozwinięta kultura, architektura, literatura i sztuka. Mieszkańcy byli politeistami, wierzyli w wielu bogów.

- Na obszarach Bliskiego Wschodu uprawiano zboża, które z czasem pozwoliły ludziom na uzyskanie nadwyżki plonów. W celu powiększenia areału ziem uprawnych mieszkańcy starożytnego Sumeru oraz Egiptu budowali kanały nawadniające, które tworzyły systemy irygacyjne. 

- Na obszarze Mezopotamii i Egiptu powstały pierwsze miasta, państwa oraz pismo. 

- Rozkazy władców wykonywała silna armia, która miała bronić kraju przed najeźdźcami.

- Elitę intelektualną stanowili kapłani.

- Większość mieszkańców zajmowała się uprawą roli i hodowlą bydła. 

Co je różniło?

- Egipt był monarchią despotyczną na czele z faraonem jako najwyższym władcą. 

- W Mezopotamii i starożytnej Babilonii istniał ustrój monarchiczny, rządy sprawowali królowie - kapłani.

- Sumerowie nigdy nie stworzyli jednego silnego państwa, lecz ufortyfikowane, otoczone murami, niezależne od siebie miasta - państwa, obejmujące ośrodki miejskie i ich okolice.

- Sumerowie słynęli z budowy wielkich swiątyń - zikkuratów, natomiast Egipcjanie - z piramid, będących grobowcami faraonów.

- W Mezopotami podstawowym materiałem piśmiennym była powszechnie dostępna glina. Napisy (inskrypcje) wykuwano także w kamieniu. 

- W Egipcie podstawowym materiałem piśmiennym był papirus. Znaki wykuwano też w kamieniu lub malowano na drewnie. 

- W Mezopotamii powstało pismo klinowe, w Egipcie - obrazkowe (pismo hieroglificzne i hieratyczne).

DYSKUSJA
user profile image
Ola

4 lutego 2018
dzieki :):)
user profile image
Julia

10 listopada 2017
dzieki!!!!
user profile image
Norbert

1 listopada 2017
dzieki!!!
user profile image
Igor

6 października 2017
Dzięki
Informacje
Autorzy: Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45164

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Zobacz także
Udostępnij zadanie