Historia

Wymień wspólne cechy pierwszych cywilizacji. 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wymień wspólne cechy pierwszych cywilizacji.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Wspólne cechy pierwszych cywilizaji:

- Pierwsze cywilizacje powstały na Bliskim Wschodzie, nad wielkimi rzekami: Nilem oraz Eufratem i Tygrysem. 

- Zarówno w Mezopotamii, jak i Egipcie istniała rozwinięta kultura, architektura, literatura i sztuka. Mieszkańcy byli politeistami, wierzyli w wielu bogów.

- Na obszarach Bliskiego Wschodu uprawiano zboża, które z czasem pozwoliły ludziom na uzyskanie nadwyżki plonów. W celu powiększenia areału ziem uprawnych mieszkańcy starożytnego Sumeru oraz Egiptu budowali kanały nawadniające, które tworzyły systemy irygacyjne. 

- Na obszarze Mezopotamii i Egiptu powstały pierwsze miasta, państwa oraz pismo. 

- Rozkazy władców wykonywała silna armia, która miała bronić kraju przed najeźdźcami.

- Elitę intelektualną stanowili kapłani.

- Większość mieszkańców zajmowała się uprawą roli i hodowlą bydła. 

Co je różniło?

- Egipt był monarchią despotyczną na czele z faraonem jako najwyższym władcą. 

- W Mezopotamii i starożytnej Babilonii istniał ustrój monarchiczny, rządy sprawowali królowie - kapłani.

- Sumerowie nigdy nie stworzyli jednego silnego państwa, lecz ufortyfikowane, otoczone murami, niezależne od siebie miasta - państwa, obejmujące ośrodki miejskie i ich okolice.

- Sumerowie słynęli z budowy wielkich swiątyń - zikkuratów, natomiast Egipcjanie - z piramid, będących grobowcami faraonów.

- W Mezopotami podstawowym materiałem piśmiennym była powszechnie dostępna glina. Napisy (inskrypcje) wykuwano także w kamieniu. 

- W Egipcie podstawowym materiałem piśmiennym był papirus. Znaki wykuwano też w kamieniu lub malowano na drewnie. 

- W Mezopotamii powstało pismo klinowe, w Egipcie - obrazkowe (pismo hieroglificzne i hieratyczne).

DYSKUSJA
user profile image
Gość

10-11-2017
dzieki!!!!
user profile image
Gość

01-11-2017
dzieki!!!
user profile image
Gość

06-10-2017
Dzięki
Informacje
Historia I
Autorzy: Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10166

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie