Historia

Autorzy:Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era\ PWN

Rok wydania:2015

Opisz na podstawie tekstu z podręcznika 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Główne zadania króla w sumeryjskim mieście - państwie:

- Na obszarze starożytnej Mezopotamii, zarówno w miastach - państwach, jak i w wielkich imperiach, panował ustrój monarchiczny. Władza należała do króla, będącego jednocześnie najwyższym wodzem, sędzią i kapłanem.

- Królowie - kapłani uważani byli przez poddanych za pośredników w kontaktach z bogami.

- Przewodniczyli najważniejszym uroczystościom religijnym.

- Władali państwem, organizowali prace polowe chłopów i gromadzili część zbiorów w spichlerzach należących do świątyń.

- Królowie - kapłani rządzili za pośrednictwem licznych urzędników. O ich pozycji wewnątrz i na zewnątrz państwa decydowała siła armii.

- Dysponowali rozległymi majątkami ziemskimi, posiadali pola uprawne, stada zwierząt oraz warsztaty rzemieślnicze. Prowadzili operacje finansowe i organizowali handel dalekosiężny. 

  • Sumeryjski król kapłan.