Historia

Autorzy:Adam Kowal, Urszula Małek, Ewa Ciosek

Wydawnictwo:Nowa Era\ PWN

Rok wydania:2015

Sporządź krótką notatkę na temat Platona 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Sporządź krótką notatkę na temat Platona

12
 Zadanie

  • Platon - był uczniem Sokratesa, w IV w. p.n.e. założył w Atenach szkołę filozoficzną zwaną Akademią Platońską, w której nauczano filozofii, matematyki, astronomii i logiki. Platon uważał, że największą wartość posiadają: piękno, prawda i dobro. Ponadto twierdził, że człowiek ma nieśmiertelną duszę, która po śmierci oddziela się od ciała. 
  • Arystoteles - był uczniem Platona, uważał, że człowiek, aby osiągnąć szczęście powinien kierować się zasadami rozumu i żyć zgodnie z zasadą złotego środka. Oznaczało to, że w każdej sytuacji należało zachować umiar. Arystoteles zestawiał także ustroje greckich polis, wskazywał ich zalety oraz wady, a także wyjaśniał jakim przemianom ulegają. Zajmował się badaniami anatomicznymi różnych zwierząt, z których opisał ponad 500. Przez okres siedmiu lat był wychowawcą Aleksandra Macedońskiego, założył w Atenach szkołę filozoficzną zwaną Liceum, gdzie studiowano wszystkie ówczesne nauki. Arystotelesa uznaje się również za twórcę logiki.
  • Sokrates - żył w Atenach w V w. p.n.e., uważał, że złe uczynki wynikają z braku umiejętności rozróżnienia dobra od złą. Każdy człowiek może się jednak tego nauczyć. Grecki filozof nie pozostawił po sobie żadnych pism, ponieważ swoje poglądy głosił na ulicach podczas rozmów z przechodniami. Sokrates uważał, że wiedza tkwi w każdym człowieku, trzeba jej tylko pomóc ujrzeć światło dzienne. Nauki Sokratesa dotyczyły głównie problemów etycznych, pojęcia dobra oraz logiki zmierzającej do jego osiągnięcia.

Jego zdaniem wiedza jest największą cnotą człowieka. Według niego istnieje prawo moralne, którego nikt nie może zmieniać. Jest uważany za ojca etyki, czyli nauki o moralności.

SOKRATES

Uważał, że dusza człowieka jest doskonała, natomiast jego ciało - ułomne. Napisał jedno z najbardziej znanych dzieł filozoficznych, “Państwo”. Założył szkołę filozoficzna w Atenach.

PLATON

Był wychowawcą Aleksandra Macedońskiego. Jest znany z twierdzenia, że człowiek jest istotą społeczną, a państwo jest tworem natury.

ARYSTOTELES