Historia

Historia I (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era\ PWN)

Sporządź krótką notatkę na temat Platona 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Sporządź krótką notatkę na temat Platona

12
 Zadanie

 • Platon - był uczniem Sokratesa, w IV w. p.n.e. założył w Atenach szkołę filozoficzną zwaną Akademią Platońską, w której nauczano filozofii, matematyki, astronomii i logiki. Platon uważał, że największą wartość posiadają: piękno, prawda i dobro. Ponadto twierdził, że człowiek ma nieśmiertelną duszę, która po śmierci oddziela się od ciała. 
 • Arystoteles - był uczniem Platona, uważał, że człowiek, aby osiągnąć szczęście powinien kierować się zasadami rozumu i żyć zgodnie z zasadą złotego środka. Oznaczało to, że w każdej sytuacji należało zachować umiar. Arystoteles zestawiał także ustroje greckich polis, wskazywał ich zalety oraz wady, a także wyjaśniał jakim przemianom ulegają. Zajmował się badaniami anatomicznymi różnych zwierząt, z których opisał ponad 500. Przez okres siedmiu lat był wychowawcą Aleksandra Macedońskiego, założył w Atenach szkołę filozoficzną zwaną Liceum, gdzie studiowano wszystkie ówczesne nauki. Arystotelesa uznaje się również za twórcę logiki.
 • Sokrates - żył w Atenach w V w. p.n.e., uważał, że złe uczynki wynikają z braku umiejętności rozróżnienia dobra od złą. Każdy człowiek może się jednak tego nauczyć. Grecki filozof nie pozostawił po sobie żadnych pism, ponieważ swoje poglądy głosił na ulicach podczas rozmów z przechodniami. Sokrates uważał, że wiedza tkwi w każdym człowieku, trzeba jej tylko pomóc ujrzeć światło dzienne. Nauki Sokratesa dotyczyły głównie problemów etycznych, pojęcia dobra oraz logiki zmierzającej do jego osiągnięcia.

Jego zdaniem wiedza jest największą cnotą człowieka. Według niego istnieje prawo moralne, którego nikt nie może zmieniać. Jest uważany za ojca etyki, czyli nauki o moralności.

SOKRATES

Uważał, że dusza człowieka jest doskonała, natomiast jego ciało - ułomne. Napisał jedno z najbardziej znanych dzieł filozoficznych, “Państwo”. Założył szkołę filozoficzna w Atenach.

PLATON

Był wychowawcą Aleksandra Macedońskiego. Jest znany z twierdzenia, że człowiek jest istotą społeczną, a państwo jest tworem natury.

ARYSTOTELES

DYSKUSJA
user profile image
Zbyszek

około 8 godzin temu
Dzięki!!!
user profile image
Alek

18 listopada 2017
dzięki!!!!
user profile image
Lucjan

17 października 2017
Dziękuję!
Informacje
Historia I
Autorzy: Adam Kowal, Urszula Małek, Ewa Ciosek
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21460

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie