Historia

Historia I (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era\ PWN)

Dla starożytnych Greków 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Dla starożytnych Greków

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Pierwsza olimpiada odbyła się w 776 r. p.n.e. 

 

`ul(ul("obliczenia"))` 

`ul("wybuch wojny peloponeskiej")` 

Wojna peloponeska wybuchła w 431 r. p.n.e. 

Obliczmy, ile czasu minęło od pierwszej olimpiady do wybuchu tej wojny:

`776-431=345` 

 

Olimipiada odbywała się co 4 lata. Obliczmy, ile olimpiad odbyło się w ciągu 345 lat:

`345:4=86\ "reszty"\ 1` 

 

Oznacza to, że w tym czasie odbyło się 86 olimpiad (86 razy po 4 lata) i został jeden rok - jest to pierwszy rok 87. olimpiady. 

 

 

`ul("pierwsza wyprawa Persów przeciw Grekom")` 

Pierwsza wyprawa Persów przeciw Grekom miała miejsce w 490 r. p.n.e. 

Obliczmy, ile czasu minęło od pierwszej olimpiady do tej wyprawy:

`776-490=286` 

 

Obliczmy, ile olimpiad odbyło się w ciągu 286 lat:

`286:4=71\ "reszty"\ 2` 

 

Oznacza to, że w tym czasie odbyło się 71 olimpiad (71 razy po 4 lata) i zostały jeszcze dwa lata. Data pierwszej wyprawy Persów przeciw Grekom to więc drugi rok 72. olimpiady. 

 

 

`ul("reformy Klejstenesa")` 

Reformy Klejstenesa miały miejsce w 508/507 r. p.n.e. 

Obliczmy, ile czasu minęło od pierwszej olimpiady do 508 r. p.n.e.

`776-508=268` 

 

Obliczmy, ile olimpiad odbyło się w ciągu 268 lat:

`268:4=67` 

 

W tym czasie odbyło się więc 67 olimpiad - rok 508 p.n.e. jest ostatnim rokiem 67. olimpiady, a rok 507 jest pierwszym rokiem 68. olimpiady. 

Wydarzenie

Data według greckiej rachuby czasu

Data według naszej rachuby czasu

wybuch wojny peloponeskiej

1 rok 87 olimpiady

431 r. p.n.e.

pierwsza wyprawa Persów przeciw Grekom

2 rok 72 olimpiady

490 r. p.n.e.

reformy Klejstenesa

508 r. p.n.e. - ostatni rok 67 olimpiady, 507 r. p.n.e. - pierwszy rok 68 olimpiady

508/507 r. p.n.e.

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Adam Kowal, Urszula Małek, Ewa Ciosek
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Zobacz także
Udostępnij zadanie