Historia

Autorzy:Adam Kowal, Urszula Małek, Ewa Ciosek

Wydawnictwo:Nowa Era\ PWN

Rok wydania:2015

Dla starożytnych Greków 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Dla starożytnych Greków

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Pierwsza olimpiada odbyła się w 776 r. p.n.e. 

 

`ul(ul("obliczenia"))` 

`ul("wybuch wojny peloponeskiej")` 

Wojna peloponeska wybuchła w 431 r. p.n.e. 

Obliczmy, ile czasu minęło od pierwszej olimpiady do wybuchu tej wojny:

`776-431=345` 

 

Olimipiada odbywała się co 4 lata. Obliczmy, ile olimpiad odbyło się w ciągu 345 lat:

`345:4=86\ "reszty"\ 1` 

 

Oznacza to, że w tym czasie odbyło się 86 olimpiad (86 razy po 4 lata) i został jeden rok - jest to pierwszy rok 87. olimpiady. 

 

 

`ul("pierwsza wyprawa Persów przeciw Grekom")` 

Pierwsza wyprawa Persów przeciw Grekom miała miejsce w 490 r. p.n.e. 

Obliczmy, ile czasu minęło od pierwszej olimpiady do tej wyprawy:

`776-490=286` 

 

Obliczmy, ile olimpiad odbyło się w ciągu 286 lat:

`286:4=71\ "reszty"\ 2` 

 

Oznacza to, że w tym czasie odbyło się 71 olimpiad (71 razy po 4 lata) i zostały jeszcze dwa lata. Data pierwszej wyprawy Persów przeciw Grekom to więc drugi rok 72. olimpiady. 

 

 

`ul("reformy Klejstenesa")` 

Reformy Klejstenesa miały miejsce w 508/507 r. p.n.e. 

Obliczmy, ile czasu minęło od pierwszej olimpiady do 508 r. p.n.e.

`776-508=268` 

 

Obliczmy, ile olimpiad odbyło się w ciągu 268 lat:

`268:4=67` 

 

W tym czasie odbyło się więc 67 olimpiad - rok 508 p.n.e. jest ostatnim rokiem 67. olimpiady, a rok 507 jest pierwszym rokiem 68. olimpiady. 

Wydarzenie

Data według greckiej rachuby czasu

Data według naszej rachuby czasu

wybuch wojny peloponeskiej

1 rok 87 olimpiady

431 r. p.n.e.

pierwsza wyprawa Persów przeciw Grekom

2 rok 72 olimpiady

490 r. p.n.e.

reformy Klejstenesa

508 r. p.n.e. - ostatni rok 67 olimpiady, 507 r. p.n.e. - pierwszy rok 68 olimpiady

508/507 r. p.n.e.