Historia

Wyobraź sobie następujące zdarzenie z czasów 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wyobraź sobie następujące zdarzenie z czasów

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Modlitwa Izraelity:

- Jedyny, Wszechmogący Boże Jahwe! Stwórco Nieba i Ziemi! Najwyższy Sędzio! Ucisz burzę piaskową, spraw bym bezpiecznie wrócił do domu. Pomny na krzywdę Izraela, zawróć złe wiatry i schroń mnie pod Twym płaszczem mocy i siły!

Modlitwa Egipcjanina:

- Egipscy bogowie: Amonie - Re, Ozyrysie, Horusie, Gebie, bogini Nut i Izydo - ochrońcie mnie i moje mienie przed burzą piaskową. Ochońcie mnie, bowiem nie grzeszyłem przeciw ludziom, nie znałem zła, nie popełniałem grzechów, chroniłem ubogich, składałem ofiary w postaci mięsiwa, nie zatrzymywałem bogów podczas procesji, oddawałem wam pokłon w świątyniach. 

Rozmowa Izraelity i Egipcjanina

- Jakubie, wy - Izraelici wierzycie w jedynego, wszechmogącego Boga. Jakże go nazywacie?

- Naszym Bogiem jest - Jahwe - Stwórca Nieba i Ziemi. Ty, Tocie wyznajesz wielobóstwo. Ile bogów liczy wasza religia?

- Egipscy bogowie tworzą panteon. W naszej religii najważniejszą rolę odgrywa bóg Słońca - Re. Jest królem bogów i stworzycielem świata. Ozyrys rządzi światem podziemnym, a bogini Nut włada Niebem. Żoną Ozyrysa jest Izyda, a ich synem - Horus. Nasze bóstwa to ludzie z częściami ciała zwierząt - głową szakala, antylopy, ibisa czy sokoła. Po śmierci, nad duszą każdego człowieka odbywa się sąd Ozyrysa. Bóg kładzie na jednej szali wagi ptasie pióro, a na drugiej - serce zmarłego. Ozyrys, po wysłuchaniu zmarłego wydaje wyrok. 

- My Izraelici staramy się żyć według 10 przykazań Bożych. Nie kradniemy, nie zabijamy, nie krzywdzimy bliźnich. Siódmego dnia tygodnie odpoczywamy i wielbimy naszego Boga - Jahwe. Tylko dobrymi uczynkami możemy zasłużyć na życie wieczne w Niebie.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-20
dzięki :):)
Informacje
Historia I
Autorzy: Adam Kowal, Urszula Małek, Ewa Ciosek
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Odejmowanie pisemne
 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik, wyrównując ich cyfry do prawej strony.

  odejmowanie1
   
 2. Odejmowanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw odejmujemy jedności, w naszym przykładzie mamy 3 - 9. Jeśli jedności odjemnej są mniejsze od jedności odjemnika (a tak jest w naszym przykładzie), wtedy z dziesiątek przenosimy jedną (lub więcej) „dziesiątkę” do jedności i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: od 3 nie możemy odjąć 9, więc przenosimy (pożyczamy) jedną dziesiątkę z siedmiu dziesiątek i otrzymujemy 13 – 9 = 4, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 4, a nad cyframi dziesiątek zapisujemy ilość dziesiątek które nam zostały czyli 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostało nam sześć dziesiątek).

  odejmowanie2
   
 3. Odejmujemy dziesiątki, a następnie zapisujemy wynik pod cyframi dziesiątek. Gdy dziesiątki odjemnej są mniejsze od dziesiątek odjemnika, z setek przenosimy jedną (lub więcej) „setkę” do dziesiątek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 6 – 6 = 0, czyli pod cyframi dziesiątek zapisujemy 0.

  odejmowanie2
   
 4. Odejmujemy setki, a następnie wynik zapisujemy pod cyframi setek. Gdy setki odjemnej są mniejsze od setek odjemnika, z tysięcy przenosimy jeden (lub więcej) „tysiąc” do setek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 2 – 1 = 1, czyli pod cyframi setek zapisujemy 1.

  odejmowanie3
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik odejmowania pisemnego. W naszym przykładzie różnicą liczb 273 i 169 jest liczba 104.


Dla utrwalenia przeanalizujmy jeszcze jeden przykład odejmowania pisemnego.

Wykonamy pisemnie odejmowanie: 4071 - 956.

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik.

  odejmowanie11
   
 2. Odejmujemy jedności: od 1 nie możemy odjąć 6, więc pożyczamy jedną dziesiątkę z siedmiu i otrzymujemy 11 – 6 = 5, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 5, natomiast nad cyframi dziesiątek wpisujemy 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostaje sześć dziesiątek).

  odejmowanie12
   
 3. Odejmujemy dziesiątki: 6 – 5 = 1, czyli pod cyframi dziesiątek wpisujemy 1.

  odejmowanie13
   
 4. Odejmujemy setki: od 0 nie możemy odjąć 9, więc pożyczamy jeden tysiąc i rozmieniamy go na 10 setek (bo jeden tysiąc to dziesięć setek) i otrzymujemy 10 – 9 = 1, czyli pod cyframi setek wpisujemy 1, a nad cyframi tysięcy wpisujemy 3, bo tyle tysięcy zostało.

  odejmowanie14
   
 5. Odejmujemy tysiące: w naszym przykładzie mamy 3 – 0 = 3 i wynik zapisujemy pod cyframi tysięcy.

  odejmowanie15
   
 6. Wynik naszego odejmowania: 4071 – 956 = 3115.

Zobacz także
Udostępnij zadanie