Historia

Historia I (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era\ PWN)

Wyjaśnij pojęcie "monoteizm" na przykładzie 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij pojęcie "monoteizm" na przykładzie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

Monoteizm to wiara w istnienie jednego Boga. 

Religiami monoteistycznymi są: chrześcijaństwo, judaizm i islam

Izraelici wierzyli w jedynego Boga - Jahwe. Wierzyli, że wszechmocny Bóg stworzył niebo i ziemię oraz wszystkie istoty na niej żyjące. Czuli się narodem wybranym. Ważną rolę w judaizmie odgrywali prorocy. Przekazywali wolę Boga i zwalczali inne kulty. Hebrajczycy wierzyli, że jeśli wiernie przestrzegać będą wszystkich przykazań zawartych w Dekalogu, to Jahwe ześle na ziemię Mesjasza - Zbawiciela, który zrzuci zależność od Rzymu, wyzwoli Palestynę i zapewni im szczęśliwe życie. Głównym źródłem umożliwiającym poznaje dziejów Hebrajczyków jest Stary Testament, a w szczególności jego pięć pierwszych ksiąg - Pięcioksiąg, Tora. Tora to święta księga judaizmu, a Talmud - spisana tradycja ustna.

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Adam Kowal, Urszula Małek, Ewa Ciosek
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21163

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie