Historia

Śladami przeszłości 1 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Wykonaj polecenia związane z mapą. 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wykonaj polecenia związane z mapą.

3
 Zadanie

a) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" - przy fałszywych

 • Kolebką praczłowieka były obszary rozciągające się na obszarze południowo - zachodniej Afryki - [P], [F] - FAŁSZ.
 • Ludzie pierwotni najpóźniej zamieszkali na obu kontynentach amerykańskich - [P] - PRAWDA, [F].
 • Przemieszczanie się praludzi między kontynentami na północy było ułatwione przez utrzymujące się zlodowacenie - [P], [F] - FAŁSZ.
 • Ludzie pierwotni w tym samym okresie zasiedlili obszary Europy i Azji - [P], [F] - FAŁSZ

b) Uzupełnij brakujące elementy. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

1 dzień temu
dzięki!!!!
user profile image
Gość

04-10-2017
dzięki :)
user profile image
Gość

03-10-2017
dzięki :)
Informacje
Śladami przeszłości 1
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10735

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie