Historia

Wykonaj polecenia związane z mapą. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wykonaj polecenia związane z mapą.

4
 Zadanie

a) Uzupełnij legendę o nazwy królest, które powstały po rozpadzie państwa Salomona

 

 

b) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" - przy fałszywych

 • Państwo Salomona obejmowało zarównotereny zamieszkane przez Filistynów, jak i Fenicjan - [P], [F] - FAŁSZ.
 • Damaszek wszedł w skład państwa Izraelitów za panowania króla Dawida - [P] - PRAWDA, [F].
 • Tereny zamieszkane przez Fenicjan nie znalazły się pod zwierzchnictwem Izraela ani za panowania Dawida, ani za rządów Salomona - [P] - PRAWDA, [F]. 
 • Największy zasięg terytorialny państwo Izraelitów osiągnęło za panowania Salomona - [P], [F] - FAŁSZ.
DYSKUSJA
user profile image
Gość

24-10-2017
dzięki :)
Informacje
Śladami przeszłości 1
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10166

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie