Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Państwo Bolesława Chrobrego na początku 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Państwo Bolesława Chrobrego na początku

Praca z mapą
 Zadanie

1. Wskaż ziemie przyłączone do Polski przez Bolesława Chrobrego.

- Ziemie przyłączone do Polski przez Bolesława Chrobrego to:

  • Łużyce;
  • Milsko;
  • Grody Czerwieńskie;
  • Ksiestwo Czeskie;
  • Morawy (należały do Polski w latach 1003-1018);
  • Słowacja (należała do Polski w latach 1003 - 1018);

2. Wymień nazwy miejscowości, w którym po zjeździe gnieźnieńskim utworzono arcybiskupstwo i nowe biskupstwa

- Po zjeździe gnieźnieńskim arcybiskupstwo utworzono w Gnieźnie, natomiast biskupstwa w: Krakowie, Kołobrzegu i we Wrocławiu.