Historia

Wczoraj i dziś 5 (Podręcznik, Nowa Era)

Wyjaśnij znaczenie terminów: "obiady czwartkowe" 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij znaczenie terminów:

"obiady czwartkowe" - w latach 70. XVIII wieku salon literacki związany z dworem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, odbywający cotygodniowe czwartkowe spotkania początkowo na Zamku Królewskim, później w pałacu Łazienkowskim w Warszawie. Te literacko - naukowe spotkania miały duży wpływ na rozwój myśli oświeceniowej w Polsce. Gromadziły najznakomitsze umysły epoki, ich uczestnikami byli między innymi: Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz, Stanisław Konarski, Stanisław Trembecki. Obiady czwartkowe łączyły w sobie rozrywkę (turnieje i zabawy literackie) z dyskusjami o aktualnych problemach, m.in. edukacji czy polityki.  

"insurekcja" - dawna nazwa powstania zbrojnego, np. insurekcja kościuszkowska - powstanie pod wodzą Tadeusza Kościuszki, które wybuchło w 1794 roku. Powstańcy byli wówczas nazwani insurgentami.

"kosynierzy" - oddziały polskiej piechoty chłopskiej uzbrojone w kosy osadzone na sztorc na drzewcu. Walczyły po raz pierwszy w powstaniu kościuszkowskim w 1794 roku, odnosząc sukcesy, np. w bitwie pod Racławicami. Oddziały kosynierów brały udział także w kolejnych zrywach narodowych - w powstaniu listopadowym, powstaniu krakowskim, Wiośnie Ludów oraz powstaniu styczniowym. 

DYSKUSJA
Informacje
Wczoraj i dziś 5
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21878

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie