Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Wyjaśnij znaczenie terminów: "obiady czwartkowe" 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij znaczenie terminów:

"obiady czwartkowe" - w latach 70. XVIII wieku salon literacki związany z dworem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, odbywający cotygodniowe czwartkowe spotkania początkowo na Zamku Królewskim, później w pałacu Łazienkowskim w Warszawie. Te literacko - naukowe spotkania miały duży wpływ na rozwój myśli oświeceniowej w Polsce. Gromadziły najznakomitsze umysły epoki, ich uczestnikami byli między innymi: Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz, Stanisław Konarski, Stanisław Trembecki. Obiady czwartkowe łączyły w sobie rozrywkę (turnieje i zabawy literackie) z dyskusjami o aktualnych problemach, m.in. edukacji czy polityki.  

"insurekcja" - dawna nazwa powstania zbrojnego, np. insurekcja kościuszkowska - powstanie pod wodzą Tadeusza Kościuszki, które wybuchło w 1794 roku. Powstańcy byli wówczas nazwani insurgentami.

"kosynierzy" - oddziały polskiej piechoty chłopskiej uzbrojone w kosy osadzone na sztorc na drzewcu. Walczyły po raz pierwszy w powstaniu kościuszkowskim w 1794 roku, odnosząc sukcesy, np. w bitwie pod Racławicami. Oddziały kosynierów brały udział także w kolejnych zrywach narodowych - w powstaniu listopadowym, powstaniu krakowskim, Wiośnie Ludów oraz powstaniu styczniowym.