Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Oceń, jakie znaczenie dla Rzeczypospolitej miało 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Oceń, jakie znaczenie dla Rzeczypospolitej miało

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Powstanie Komisji Edukacji Narodowej miało olbrzymie znaczenie dla Rzeczypospolitej. Powołanie pierwszego na świecie ministerstwa oświaty przyczyniło się do wykształcenia młodego pokolenia Polaków w duchu patriotycznym i obywatelskim. Reforma szkolnictwa była bardzo ważnym elementem reformy całego państwa. W nowo tworzonych szkołach wprowadzono obowiązkowe nauczanie nowych przedmiotów: matematyki, historii ojczystej a także nauk przyrodniczych. Nauczyciele zaczęli wykorzystywać w czasie swoich lekcji nowe pomoce naukowe: mapy, ilustracje, globusy. W szkołach KEN wykładano także przedmioty, które przygotowywały przyszłych absolwentów do wykonywania konkretnego zawodu. Zreformowane szkolnictwo wykształciło nowe pokolenie obywateli. W wyniku decyzji podjętych przez KEN utworzono 2 szkoły główne (Koronną w Krakowie oraz Litewską w Wilnie). Doświadczenia KEN przyniosły pozytywne efekty w organizacji oświaty w Księstwie Warszawskim oraz Królestwie Polskim do 1831 roku.