Historia

Oceń, jakie znaczenie dla Rzeczypospolitej miało 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Oceń, jakie znaczenie dla Rzeczypospolitej miało

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Powstanie Komisji Edukacji Narodowej miało olbrzymie znaczenie dla Rzeczypospolitej. Powołanie pierwszego na świecie ministerstwa oświaty przyczyniło się do wykształcenia młodego pokolenia Polaków w duchu patriotycznym i obywatelskim. Reforma szkolnictwa była bardzo ważnym elementem reformy całego państwa. W nowo tworzonych szkołach wprowadzono obowiązkowe nauczanie nowych przedmiotów: matematyki, historii ojczystej a także nauk przyrodniczych. Nauczyciele zaczęli wykorzystywać w czasie swoich lekcji nowe pomoce naukowe: mapy, ilustracje, globusy. W szkołach KEN wykładano także przedmioty, które przygotowywały przyszłych absolwentów do wykonywania konkretnego zawodu. Zreformowane szkolnictwo wykształciło nowe pokolenie obywateli. W wyniku decyzji podjętych przez KEN utworzono 2 szkoły główne (Koronną w Krakowie oraz Litewską w Wilnie). Doświadczenia KEN przyniosły pozytywne efekty w organizacji oświaty w Księstwie Warszawskim oraz Królestwie Polskim do 1831 roku.

DYSKUSJA
Informacje
Wczoraj i dziś 5
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie