Historia

Zastanów się i odpowiedz, który moment można 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Zastanów się i odpowiedz, który moment można

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Upadek Rzeczypospolitej szlachechciej spowodowało kilka czynników. Trudno jest wyodrębnić tutaj jeden, najważniejszy, było ich bowiem kilka, bądź nawet kilkanaście.

Możesz wybrać jeden z nich.

 • wzmocnienie pozycji polskiej magnaterii, która wykorzystywała drobną szlachtę do własnych celów w czasie obrad sejmu (częste przekupstwa posłów);
 • osłabienie pozycji króla w Rzeczypospolitej;
 • kryzys systemu władzy - liberum veto;
 • brak sprawnej władzy centralnej);
 • słabość gospodarcza;
 • kryzys wojskowości polskiej;
 • kryzys wewnętrzny w kraju;
 • negatywne skutki wolnej elekcji - wojny domowe, rokosze, nieakceptowalność władcy przez część szlachty, negatywna polityka dynastyczna władców;
 • negatywne cechy polskiej szlachty: prywata, warcholstwo, zawiść, minimalizm;
 • wtrącanie się obcych mocarstw do wewnętrznej oraz zagranicznej polityki Polski;
 • położenie geopolityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów - pomiędzy Cesarstwem Rosyjskim, Imperium Osmańskim, Brandenburgią oraz Królestwem Szwecj (liczne XVII-wieczne wojny);
 • powstanie Bohdana Chmielnickiego przeciwko magnaterii polskiej oraz szlachcie;
 • najazd Rakoczego oraz zdobycie Warszawy w 1657 roku;
 • wstrzymanie rozwoju oświaty;
 • "złota wolność szlachecka";

Uzasadnienie: Zjawiskiem, które dramatycznie zaważyło na losach politycznych państwa było liberum veto. Od 1652 r. ukształtowała się praktyka zrywania sejmów poprzez sprzeciw jednego posła. Po raz pierwszy zastosował ją Władysław Siciński, który z inspiracji magnata Janusza Radziwiłła zerwał sejm. Od tego czasu narodziła się praktyka uznawania sprzeciwu jednego posła za wiążący dla całej izby. W miarę upływu czasu ta praktyka upowszechniała się coraz bardziej. Była wygodnym narzędziem walki politycznej. Okazała się zgubna, gdyż zerwanie sejmu unieważniało wszystkie jego uchwały i pozbawiało władzę wykonawczą możliwości działania. 

DYSKUSJA
Informacje
Wczoraj i dziś 5
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10410

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie