Historia

Wczoraj i dziś 5 (Podręcznik, Nowa Era)

Nabycie i utrata szlachectwa 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Nabycie i utrata szlachectwa

Praca z tekstem źródłowym
 Zadanie

1. Wyjaśnij, jak można było stać się szlachcicem.

Szlachcicem zostawał każdy, kto posiadał szlacheckie pochodzenie - jeśli jego przodkowie wywodzili się z dawnego rycerskiego rodu oraz posiadali własny herb.

Szlachcicem mógł zostać także człowiek, który wsławił się na polu walki walecznością, odwagą i wielkim bohaterstwem. Nadawano mu wówczas herb - będący oznaką szlachectwa. 

2. Odpowiedz, co powodowało utratę szlachectwa.

Szlachectwo można było utracić dwoma sposobami:

 • na mocy królewskiego rozporządzenia - jeśli szlachcic dopuścił się pohańbienia własnego rodu, popełniając zbrodnie; 
 • jeśli szlachcic zaczął zajmować się kupiectwem lub kaczmarstwem. Zajęcia te uznawano wówczas za niegodne szlacheckiego stanu;
DYSKUSJA
user profile image
Gość

27-10-2017
dzięki :)
Informacje
Wczoraj i dziś 5
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10734

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie