Historia

My i historia 4. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Wstaw znak X w kratki obok tych sformułowań 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Historia

Wstaw znak X w kratki obok tych sformułowań

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

Sformułowania, które opisują zadania władz lokalnych zaznaczono znakiem "x".

 

[x] utrzymanie dróg, mostów i placów.

[] wynoszenie codziennie śmieci z mieszkania.

[x] zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa.

[] odrabianie lekcji. 

[] budowa lotnisk.

[x] zaopatrzenie mieszkańców w wodę

[] pomoc koleżeńska w nauce.

[x] usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.

[x] pomoc społeczna osobom potrzebującym

[] budowa autostrad.

[] wyprowadzanie psów na spacer. 

[x] utrzymanie przedszkoli, szkół, bibliotek i domów kultury.