Historia

My i historia 4. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Wstaw znak X w kratki obok tych sformułowań 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 4 Klasa
 3. Historia

Wstaw znak X w kratki obok tych sformułowań

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

Sformułowania, które opisują zadania władz lokalnych zaznaczono znakiem "x".

 

[x] utrzymanie dróg, mostów i placów.

[] wynoszenie codziennie śmieci z mieszkania.

[x] zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa.

[] odrabianie lekcji. 

[] budowa lotnisk.

[x] zaopatrzenie mieszkańców w wodę

[] pomoc koleżeńska w nauce.

[x] usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.

[x] pomoc społeczna osobom potrzebującym

[] budowa autostrad.

[] wyprowadzanie psów na spacer. 

[x] utrzymanie przedszkoli, szkół, bibliotek i domów kultury.

 

DYSKUSJA
Informacje
My i historia 4. Historia i społeczeństwo
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21706

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Udostępnij zadanie