Historia

Zapoznaj się z drzewem genealogicznym ze s. 128 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Zapoznaj się z drzewem genealogicznym ze s. 128

3
 Zadanie

4
 Zadanie

a) Oceń, które z poniższych zdań dotyczących drzewa genealogicznego i tekstu jest prawdziwe. Zaznacz "P" przy zdaniu prawdziwym

 • Na mocy porozumienia polsko - węgierskiego następcą Kazimierza Wielkiego został jego siostrzeniec Ludwik - zaznacz [P] PRAWDA.
 • Wszystkie ustalenia porozumienia polsko - węgierskiego dotyczące następstwa tronu zostały dotrzymane. 
 • W myśl porozumienia polska szlachta była winna posłuszeństwo królowi węgierskiemu i jego potomkom bez względu na płeć.

b) Dokończ zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

Król Węgier zobowiązał się, że po ewentualnym objęciu polskiego tronu odzyska 

A. Prusy.

B. Śląsk.

C. Pomorze.

D. Litwę.

Kolorem czerwonym na drzewie genealogicznym została oznaczona dynastia

UWAGA! Błąd w ćwiczeniu ! Chodzi o drzewo genealogiczne ze stron 126 - 127! 

A. Andegawenów

Na drzewie genealogicznym zaznaczono władców wywodzących się z dynastii Andegawenów: Karola Roberta, Ludwika Węgierskiego oraz Jadwigę

B. Jagiellonów

C. Przemyślidów

D. Piastów

DYSKUSJA
user profile image
Kuba Nowak

0

2016-12-13
A nie przypadkiem z 90 strony ?
user profile image
Paulina

5038

2016-12-19
Cześć, tablica dynastii Jagiellonów znajduje się w ćwiczeniach na s. 128. W poleceniu jest błąd. Na s. 126 - 127 znajduje znajduje się drzewo genealogiczne Piastów i Andegawenów.
user profile image
Mateusz Bogdan Lewandowski

0

2017-01-01
@Odrabiamy.pl chodziło o drzewo z pordręcznika pani mówiła na str 90
user profile image
Paulina

5038

2017-01-03
@Mateusz Bogdan Lewandowski Cześć, zadanie poprawnie rozwiązane. Pani mogła podać, że drzewo znajduje się na s. 90 w podręczniku, ale w poleceniu ćwiczenia jasno podano: Cyt. Zapoznaj się z drzewem genealogicznym ze s. 128 ! A to błąd ! Andegawenowie...
user profile image
Gość

0

2017-09-23
Dzięki!
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie