Historia

Oceń, czy poniższe zdania się prawdziwe. Zaznacz 4.53 gwiazdek na podstawie 17 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Oceń, czy poniższe zdania się prawdziwe. Zaznacz

1
 Zadanie

2
 Zadanie
  • W XIII w., w celu zwiększenia wysokości plonów uzyskiwanych z uprawy ziemi, zaczęto stosować nowe narzędzia rolnicze, takie jak pług z żelaznym lemieszem i bronę. Zaznacz "P" - PRAWDA.
  • Domostwa chłopskie w średniowieczu były zazwyczaj murowane, jednak dachy kryto słomą. 
  • W wyniku kolonizacji na prawie niemieckim uporządkowano układ przestrzenny wsi, wprowadzając regularną zabudowę i układ pól uprawnych. Zaznacz "P" - PRAWDA.
  • W XIII w. podczas zakładania nowych osad na ziemiach polskich korzystano z wzorców niemieckich. Zaznacz "P"- PRAWDA.
DYSKUSJA
user profile image
pitergruszka

0

2017-10-08
A gdzie odpowiedź do punktu 2 ? jest tylko do 1,3,4 !!!!!!
user profile image
Paulina

4604

2017-10-09
@pitergruszka Cześć, nie ma odpowiedzi do podpunktu 2, bo w ćwiczeniu należało zaznaczyć tylko te zdania, które są prawdziwe. Pozdrawiam!
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie