Historia

Autorzy:Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Oceń, czy poniższe zdania się prawdziwe. Zaznacz 4.0 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Oceń, czy poniższe zdania się prawdziwe. Zaznacz

1
 Zadanie

2
 Zadanie
  • W XIII w., w celu zwiększenia wysokości plonów uzyskiwanych z uprawy ziemi, zaczęto stosować nowe narzędzia rolnicze, takie jak pług z żelaznym lemieszem i bronę. Zaznacz "P" - PRAWDA.
  • Domostwa chłopskie w średniowieczu były zazwyczaj murowane, jednak dachy kryto słomą. 
  • W wyniku kolonizacji na prawie niemieckim uporządkowano układ przestrzenny wsi, wprowadzając regularną zabudowę i układ pól uprawnych. Zaznacz "P" - PRAWDA.
  • W XIII w. podczas zakładania nowych osad na ziemiach polskich korzystano z wzorców niemieckich. Zaznacz "P"- PRAWDA.