Historia

Każdemu wydarzeniu podanemu w tabeli 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Każdemu wydarzeniu podanemu w tabeli

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

1.1. Pierwsza wyprawa krzyżowa

  • Odpowiedź: B. powstanie Królestwa Jerozolimskiego.

1.2. Czwarta wyprawa krzyżowa 

  • Odpowiedź: D. założenie cesarstwa łacińskiego.

1.3. Pierwsza krucjata ludowa 

  • Odpowedź: A. dostanie się większosci uczestników do niewoli.
DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-03
Dzieki za pomoc :)
user profile image
Gość

0

2017-10-05
Dziękuję :)
user profile image
Kacper Kubicki

0

2017-10-08
dzienki za pomoc :)
user profile image
Gość

0

2017-11-12
dzieki :):)
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie