Historia

Śladami przeszłości 2 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Zapoznaj się z oceną sytuacji w ciągu pierwszych 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Zapoznaj się z oceną sytuacji w ciągu pierwszych

1
 Zadanie

2
 Zadanie

a) Dokończ zdania. Wybierz właściwą odpowiedź (...)

Do zakończenia walk z Kozakami na Ukrainie podczas potopu przyczynił się 

A. chan tatarski.

 • Cyt. I oto chan tatarski za zrządzeniem boskim Boskim przywiódł Kozaków do posłuszeństwa naszemu królowi (...).

B. król szwedzki.

C. car moskiewski.

D. sułtan turecki. 

Pomimo braku nadziei na pomoc, Szewdom nie poddały się

A. Kraków i Warszawa

B. Królewiec i Kraków

C. Puck i Gdańsk

 • Cyt. (...) a nadto wszystkie miasta pruskie prócz Pucka i najwierniejszego miasta Gdańska, poddały się pod jarzmo szwedzkie.

D. Wilno i Warszawa

b) Napisz, jaką postawę w czasie potopu przyjął elektor (...)

Początkowo elektor rządzący Prus Książęcych opowiedział po stronie Szwecji. W XII 1656 r. przystąpił do porozumienia rozbiorowego podpisanego w Radnot. Niebawem jednak odstąpił od umowy zawartej z Karolem Gustawem i udzielił wsparcia Janowi Kazimierzowi Wazie. 

Na mocy traktatów welawsko - bydgoskich (1657 r.) uzyskał zwierzchność lenną nad Prusami Książęcymi oraz zgodę na przemarsz swoich wojsk przez Prusy Królewskie (oddziały zbrojne mogły od tej pory swobodnie przedostawać się z jednej części państwa do drugiej). Ponadto elektor otrzymał od Rzeczypospolitej lenno lęborsko - bytowskie.

DYSKUSJA
user profile image
Maja

28 września 2017
Dzięki za pomoc
user profile image
Asia

23 września 2017
dzieki!
Informacje
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45528

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie