Historia

Zapoznaj się z oceną sytuacji w ciągu pierwszych 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Zapoznaj się z oceną sytuacji w ciągu pierwszych

1
 Zadanie

2
 Zadanie

a) Dokończ zdania. Wybierz właściwą odpowiedź (...)

Do zakończenia walk z Kozakami na Ukrainie podczas potopu przyczynił się 

A. chan tatarski.

 • Cyt. I oto chan tatarski za zrządzeniem boskim Boskim przywiódł Kozaków do posłuszeństwa naszemu królowi (...).

B. król szwedzki.

C. car moskiewski.

D. sułtan turecki. 

Pomimo braku nadziei na pomoc, Szewdom nie poddały się

A. Kraków i Warszawa

B. Królewiec i Kraków

C. Puck i Gdańsk

 • Cyt. (...) a nadto wszystkie miasta pruskie prócz Pucka i najwierniejszego miasta Gdańska, poddały się pod jarzmo szwedzkie.

D. Wilno i Warszawa

b) Napisz, jaką postawę w czasie potopu przyjął elektor (...)

Początkowo elektor rządzący Prus Książęcych opowiedział po stronie Szwecji. W XII 1656 r. przystąpił do porozumienia rozbiorowego podpisanego w Radnot. Niebawem jednak odstąpił od umowy zawartej z Karolem Gustawem i udzielił wsparcia Janowi Kazimierzowi Wazie. 

Na mocy traktatów welawsko - bydgoskich (1657 r.) uzyskał zwierzchność lenną nad Prusami Książęcymi oraz zgodę na przemarsz swoich wojsk przez Prusy Królewskie (oddziały zbrojne mogły od tej pory swobodnie przedostawać się z jednej części państwa do drugiej). Ponadto elektor otrzymał od Rzeczypospolitej lenno lęborsko - bytowskie.

DYSKUSJA
user avatar
Helena

7 czerwca 2018
dzięki!!!
user avatar
Dominik

5 czerwca 2018
dzięki :):)
user avatar
Maja

28 września 2017
Dzięki za pomoc
user avatar
Asia

23 września 2017
dzieki!
klasa:
Informacje
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

56621

Nauczyciel

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

 • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

 • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom