Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Poniżej zostały wypisane obowiązki urzędników 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Poniżej zostały wypisane obowiązki urzędników

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

K - obowiązki kasztelana

W - obowiązki wojewody

 

[K] Dowodził obroną grodu.

[W] W zastępstwie panującego dowodził wojskiem.

[K] Sprawował sądy w grodzie. 

[K] Przygotowywał gród do obrony. 

[K] Ściągał daniny od podległej mu ludności.

[W] Rządził krajem pod nieobecność panującego.