🎓 Opisz sytuację polityczną Polaków w każdym - Zadanie 6: Poznać przeszłość Wiek XX. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy. Po gimnazjum - strona 5
Historia
Poznać przeszłość Wiek XX. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy. Po gimnazjum (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Opisz sytuację polityczną Polaków w każdym

4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

Zabór rosyjski - Rosjanie prowadzili wobec Polaków politykę rusyfikacji, mającą na celu wynarodowienie i zrusyfikowanie Polaków zamieszkujących ziemie polskie wcielone w wyniku rozbiorów do państwa rosyjskiego. Działanie rusyfikacyjne objęły tereny bezpośrednio wcielone do Rosji oraz terytorium Królestwa Polskiego. Polityka rusyfikacyjna nasiliła się zwłaszcza po klęsce powstania styczniowego z lat 1863 - 1864. Zniesiono wówczas odrębność administracyjną Królestwa Polskiego, zmieniając jego nazwę na Kraj Nadwiślański. Polskich urzędników zastąpiono rosyjskimi, zniesiono wolność słowa, wprowadzono cenzurę, językiem urzędowym stał się język rosyjski. Represje dotknęły również Kościół katolicki. Zlikwidowano klasztory oraz skonfiskowano większość majątków kościelnych. Przeprowadzono również całkowitą rusyfikację szkolnictwa. Do szkół wprowadzono język rosyjski, pozostawiając język polski jako przedmiot nadobowiązkowy, wykładany po rosyjsku. Tylko religia mogła być wykładana po polsku.

Zabór austriacki - Polacy mieszkający na ziemiach zagarniętych przez Austrię cieszyli się w II połowie XIX w. dużymi swobodami. Ziemie zaboru austriackiego uzyskały bowiem autonomię, czyli prawo do rozstrzygania spraw wewnętrznych. W szkołach, urzędach oraz sądach posługiwano się językiem polskim. Polacy zasiadający w Sejmie Krajowym mogli podejmować decyzje dotyczące galicyjskiej gospodarki, kultury oraz oświaty. Powołano urząd Namiestnika (Polaka), który pełnił funkcje przedstawiciela austriackiego cesarza.  

Zabór pruski - Prusy prowadziły wobec Polaków politykę germanizacji. Dażyli do dyskryminacji Polaków pod względem politycznym i gospodarczym. Ich głównym celem było całkowite wynarodowienie polskiej ludności. Działania germanizacyjne nasilały się zwłaszcza po klęskach polskich powstań narodowych, jednak ich największe natężenie przypadło w zaborze pruskim na okres rządów kanclerza Rzeszy - Otto von Bismarcka (w latach 1861-1890). Ten niemiecki polityk w jednym ze swych listów pisał: "Bijcie Polaków, ażeby aż o życiu zwątpili. Mam wielką litość dla ich położenia, ale jeżeli chcemy istnieć, to nie pozostaje nam nic innego jak ich wytępić". Pruskie władze znosiły polskie nazwy i zastępowały je niemieckimi, w szkołach język niemiecki funkcjonował jako język wykładowy, jedynie religii uczono po polsku. W 1871 roku Bismarck rozpoczął realizację polityki nazywanej "Kulturkampf" - walka o kulturę, wymierzonej w Kościół katolicki i Polaków, którzy w większości byli przecież katolikami. Rozpoczęto również akcję masowego wysiedlania Polaków nieposiadających obywatelstwa niemieckiego, tzw. "rugi pruskie". Akcja ta objęła ponad 20 tys. osób. Z czasem nakazano nauczania religii w języku niemieckim i wprowadzono prawo nakazujące Polakom uzyskanie specjalnego zezwolenia na budowę nowych domów. 

DYSKUSJA
opinia do zadania undefined
Aleksandra

23 września 2017
dzięki
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Włodzimierz Chybowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326708688
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

99547

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY2142ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA12737WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE1416KOMENTARZY
komentarze
... i30625razy podziękowaliście
Autorom