Historia

Poznać przeszłość Wiek XX. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 111 podręcznika 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 111 podręcznika

1
 Zadanie

2
 Zadanie

a) Zamaluj kratki przy właściwych zakończeniach zdań.

 • Józef Piłsudski uważał, że wpółpraca Polski z Rumunią i Francją

[A] wzmocniła pozycję II RP na arenie międzynarodowej.

[B] powodowała liczne problemy.

[C] ułatwiła kontakty z Wielką Brytanią i Włochami.

[D] nie jest satysfakcjonująca.

 • Zagrożeniem dla Polski była wpółpraca 

[A] ZSRR i Włoch.

[B] Czechosłowacji i Niemiec.

[C] Wielkiej Brytanii i Niemiec.

[D] Niemiec i ZSRR.

b) Napisz, jak Józef Piłsudski oceniał Ligę Narodów.

- Józef Piłsudski krytykował działalność prowadzoną przez Ligę Narodów, uważał, że nie ma ona dalszej przyszłości. Marszałek skazywał ją na niepowodzenie. Zaznaczał, że zasięg jej zainteresowań powinien zostać ograniczony.

DYSKUSJA
user profile image
Karolina

4 grudnia 2017
Dziękuję :)
user profile image
Lena

2 grudnia 2017
dzieki!!!
user profile image
Zuzanna

25 listopada 2017
dzięki!!!!
Informacje
Poznać przeszłość Wiek XX. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy
Autorzy: Włodzimierz Chybowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21581

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie