Historia

Autorzy:Włodzimierz Chybowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 111 podręcznika 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 111 podręcznika

1
 Zadanie

2
 Zadanie

a) Zamaluj kratki przy właściwych zakończeniach zdań.

  • Józef Piłsudski uważał, że wpółpraca Polski z Rumunią i Francją

[A] wzmocniła pozycję II RP na arenie międzynarodowej.

[B] powodowała liczne problemy.

[C] ułatwiła kontakty z Wielką Brytanią i Włochami.

[D] nie jest satysfakcjonująca.

  • Zagrożeniem dla Polski była wpółpraca 

[A] ZSRR i Włoch.

[B] Czechosłowacji i Niemiec.

[C] Wielkiej Brytanii i Niemiec.

[D] Niemiec i ZSRR.

b) Napisz, jak Józef Piłsudski oceniał Ligę Narodów.

- Józef Piłsudski krytykował działalność prowadzoną przez Ligę Narodów, uważał, że nie ma ona dalszej przyszłości. Marszałek skazywał ją na niepowodzenie. Zaznaczał, że zasięg jej zainteresowań powinien zostać ograniczony.