Historia

Autorzy:Włodzimierz Chybowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wymień cechy polskiego autorytaryzmu odróżniające 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wymień cechy polskiego autorytaryzmu odróżniające

4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

Cechy polskiego autorytaryzmu odróżniające go od podobnych systemów w Europie:

- Zmniejszenie roli partii politycznych;

- Łączenie kilku stanowisk państwowych. Józef Piłsudski dwukrotnie objął urząd premiera, zachował również dwa urzędy (ministra spraw wojskowych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych);

- Na wiele stanowisk powołano osoby związane z nową władzą;

- Ograniczono prawa obywatelskie;

- Nastąpiło zmniejszenie roli i udziału sejmu w sprawowaniu władzy;

- Po zamachu majowym rozpoczęły się rządy "pułkowników" (wojskowych z najbliższego otoczenia Piłsudskiego), którzy stawali na czele kolejnych rządów, pełnili funkcje ministrów; 

- Szykany wobec opozycji. W 1934 r. utworzono obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej, gdzie kierowano m.in. więźniów politycznych;