Historia

Autorzy:Włodzimierz Chybowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj

1
 Zadanie

2
 Zadanie

a) Podaj nazwę aktu prawnego, którego fragment zamieszczono powyżej.

- Akt prawny, którego fragment zamieszczono powyżej to tzw. mała konstytucja uchwalona 20 lutego 1919 r. Mała konstytucja stanowiła postawę ustrojową państwa polskiego, obowiązywała do uchwalenia ustawy zasadniczej w marcu 1921 r. Jej zapisy znacznie ograniczyły kompetencje Naczelnika Państwa. Było to związane z przewagą endecji w parlamencie.

b) Wyjaśnij, jakie czasowe ograniczenie w pełnieniu funkcji Naczelnika Państwa wprowadzał ten dokument

-  Mała konstytucja obowiązywała do czasu instalacji najwyższych władz konstytucyjnych w 1921 roku. Władza Naczelnika Państwa ustała po objęciu funkcji Prezydenta RP przez Gabriela Narutowicza (14 XII 1922 r.) 

c) Zamaluj kratki przy właściwych zakończeniach zdań

  • Według cytowanego aktu prawnego Naczelnik Państwa pełnił władzę

[A] ustawodawczą. 

[B] wykonawczą.

[C] sądowniczą. 

[D] dyktatorską.

  • Zgodnie z zapisami powyższego dokumentu Polska stała się

[A] republiką parlamentarną.

[B] monarchią.

[C] republiką komunistyczną. 

[D] republiką federalną.