Historia

Autorzy:Włodzimierz Chybowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wpisz do tabeli założenia koncepcji inkorporacyjnej 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wpisz do tabeli założenia koncepcji inkorporacyjnej

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

 

Koncepcja inkorporacyjna

Koncepcja federacyjna

Koncepcja głoszona przez przedstawicieli endecji z Romanem Dmowskim na czele, wedle której na przyłączonych terytoriach powinna dominować ludność polska, a nieliczne mniejszości narodowe należy zasymilować. W granice odrodzonego państwa polskiego miały wejść na zachodzie: Górny Śląsk, Wielopolska, Pomorze Gdańskie oraz większość Prus Wschodnich. Natomiast na wschodzie: tereny z przeważającą liczbą ludności polskiej, co znacznie usprawniłoby proces polonizacji. Białorusinów i Ukraińców zamierzano poddać polonizacji i zasymilować, natomiast Niemców i Żydów - skłonić do emigracji.

Jej autorem był Józef Piłsudski. Była to idea federacji z Litwą, Białorusią i Ukrainą, które miały stanowić pas ochronny, służący zabezpieczeniu granic II RP przed bolszewicką Rosją.

Koncepcja federacyjna zakładała odtworzenie wielonarodowego państwa w granicach z czasów Jagiellonów. Piłsudski liczył na to, że pomoc udzielona Ukraińcom i Białorusinom w kształtowaniu ich państwowości zaowocuje powstaniem związku państw pod przewodnictwem Polski, zorganizowanego na wzór Rzeczypospolitej po unii lubelskiej.