Historia

Przeczytaj fragment tekstu źródłowego, a następnie 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przeczytaj fragment tekstu źródłowego, a następnie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

a) Podaj nazwę ustroju politycznego panującego w ZSRR w okresie, którego dotyczy powyższy tekst

- Nazwa ustroju politycznego panującego w ZSRR w okresie, którego dotyczy powyższy tekst to ustrój totalitarny.

- Totalitaryzm - system sprawowania rządów, w którym władza kontroluje wszystkie dziedziny życia obywateli i nie liczy się z ich zdaniem. Charakterystyczną cechą państw totalitarnych jest silna władza jednej partii oraz kult jej przywódcy.

b) Wymień cechy tego ustroju

- Dyktatura jednej partii politycznej;

- Ideologia narzucona wszystkim obywatelom;

- Stosowanie masowego terroru oraz przemocy;

- Kult wodza;

- Łamanie praw człowieka;

- Rozbudowana struktura tajnej policji politycznej;

- Rozbudowany system donosicielstwa;

- Walka z religią oraz duchowieństwem;

- Skrytobójstwa oraz czystki przeprowadzane w aparacie partyjnym;

c) Napisz, co władze ZSRR chciały osiągnąć przez nasiloną inwigilację społeczeństwa.

- Poprzez nasiloną inwigilację społeczeństwa, komunistyczne władze pragnęły zachować kontrolę nad wszystkimi obywatelami ZSRR. Stosowanie masowego terroru, przemocy oraz systemu inwigilacji i donosicielstwa - miało na celu sparaliżowanie społeczeństwa, unicestwienie wszelkich prób buntu wobec nowej władzy. Mieszkańcy ZSRR mieli być nieufni, zastraszeni i sterroryzowani. Ludzie znikali nocami aresztowani przez NKWD. Rodziny, przyjaciele i sąsiedzi, bali się upomnieć o swoich bliskich. Często byli zmuszani do publicznego potępienia swoich krewnych. Społeczeństwo zostało całkowicie zastraszone. Celem intensywnej propagandy prowadzonej już od wczesnych etapów edukacji było stworzenie homo sovieticus, czyli człowieka sowieckiego - bezgranicznie oddanego ideologii. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

14-10-2017
Dzieki za pomoc
user profile image
Gość

07-10-2017
dzieki!!!
Informacje
Poznać przeszłość Wiek XX. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy
Autorzy: Włodzimierz Chybowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10171

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie