Historia

Autorzy:Włodzimierz Chybowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Przeczytaj fragment tekstu źródłowego, a następnie 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj fragment tekstu źródłowego, a następnie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

a) Podaj nazwę ustroju politycznego panującego w ZSRR w okresie, którego dotyczy powyższy tekst

- Nazwa ustroju politycznego panującego w ZSRR w okresie, którego dotyczy powyższy tekst to ustrój totalitarny.

- Totalitaryzm - system sprawowania rządów, w którym władza kontroluje wszystkie dziedziny życia obywateli i nie liczy się z ich zdaniem. Charakterystyczną cechą państw totalitarnych jest silna władza jednej partii oraz kult jej przywódcy.

b) Wymień cechy tego ustroju

- Dyktatura jednej partii politycznej;

- Ideologia narzucona wszystkim obywatelom;

- Stosowanie masowego terroru oraz przemocy;

- Kult wodza;

- Łamanie praw człowieka;

- Rozbudowana struktura tajnej policji politycznej;

- Rozbudowany system donosicielstwa;

- Walka z religią oraz duchowieństwem;

- Skrytobójstwa oraz czystki przeprowadzane w aparacie partyjnym;

c) Napisz, co władze ZSRR chciały osiągnąć przez nasiloną inwigilację społeczeństwa.

- Poprzez nasiloną inwigilację społeczeństwa, komunistyczne władze pragnęły zachować kontrolę nad wszystkimi obywatelami ZSRR. Stosowanie masowego terroru, przemocy oraz systemu inwigilacji i donosicielstwa - miało na celu sparaliżowanie społeczeństwa, unicestwienie wszelkich prób buntu wobec nowej władzy. Mieszkańcy ZSRR mieli być nieufni, zastraszeni i sterroryzowani. Ludzie znikali nocami aresztowani przez NKWD. Rodziny, przyjaciele i sąsiedzi, bali się upomnieć o swoich bliskich. Często byli zmuszani do publicznego potępienia swoich krewnych. Społeczeństwo zostało całkowicie zastraszone. Celem intensywnej propagandy prowadzonej już od wczesnych etapów edukacji było stworzenie homo sovieticus, czyli człowieka sowieckiego - bezgranicznie oddanego ideologii.