Historia

Autorzy:Włodzimierz Chybowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wykonaj poniższe polecenia związane z mapą 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wykonaj poniższe polecenia związane z mapą

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
a) Wpisz do tabeli rodzaje pracy wykonywanych przez więźniów (...)  

Rodzaje prac

Nazwy miejscowości

prace wydobywcze

Karaganda, Baku

prace przy budowie kolei, dróg, kanałów i innych inwestycji

Kazań, Tajszet

wyrąb lasu i prace rolne

Archangielsk, Nowokuźnieck

b) Scharakteryzuj rejony, w który powstały miasta budowane przez więźniów.

Miasta budowane przez więźniów powstawały na dalekiej Syberii, w oddalonych, słabo zaludnionych obszarach o skranie nieprzyjaznym klimacie oraz nad rzekami: Kołymą i Workutą. W obozach panowały skrajnie złe warunki bytowe, umieszczani w nich ludzie przymuszani byli do wycieńczającej, niewolniczej pracy. Niektóre obozy stanowiły miejsca faktycznej eksterminacji "wrogów ustroju". Więźniowie wykonywali najgorsze rodzaje pracy - prace w kamieniołomach, kopalniach, wyrąb lasu, roboty ziemno - budowlane, budowę linii kolejowych.