Historia

Wstaw literę "P" w kratki przy zdaniach 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Wstaw literę "P" w kratki przy zdaniach

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

[F] W średniowieczu chłopi byli właścicielami ziemi, na której pracowali.

[P] Pozyskiwanie ziemi uprawnej metodą żarową polega na wypalaniu i karczowaniu lasów. 

[P] W epoce średniowiecza chłopi stanowili najlicznejszą grupę społeczną.

[F] Zasadźca był posiadaczem wszystkich gruntów w danej wsi.

[F] W średniowieczu głównym źródłem dochodu chłopów były daniny.

[F] W epoce średniowiecza chłopi posiadali najwięcej praw.

[F] Podstawowym pożywieniem mieszkańców średniowiecznej wsi było mięso.

[P] W średniowieczu część ziemi uprawianej przez chłopów należała do Kościoła.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

1

04-11-2017
Dzięki za pomoc
Informacje
Wczoraj i dziś 5
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10388

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie