Historia

Wyjaśnij, dlaczego cesarz Otton III przybył 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij, dlaczego cesarz Otton III przybył

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Cesarz Otton III przybył do państwa Bolesława Chrobrego, aby pomodlić się przy grobie św. Wojciecha w Gnieźnie. Męczennik pochodził z książęcego grodu i był przyjacielem cesarza. Wizyta Ottona III miała ogromne znaczenie dla Polski. Przekazy kronikarzy mówią, że przyjęcie w Gnieźnie zachwyciło możnowładcę, który miał zawołać: "Na koronę mego cesarstwa! To, co widzę, większe jest, niż wieść głosiła!". Otton III przywiózł papieską bullę, ustanawiającą arcybiskupstwo w Gnieźnie oraz biskupstwa w Krakowie, Kołobrzegu i we Wrocławiu.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

26-10-2017
Dziękuje
user profile image
Gość

25-10-2017
Dzięki
user profile image
Gość

08-10-2017
dzięki :)
Informacje
Wczoraj i dziś 5
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10168

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie