Historia

Wczoraj i dziś 5 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Przeczytaj fragment kroniki niemieckiego biskupa Thietmara 4.52 gwiazdek na podstawie 21 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj fragment kroniki niemieckiego biskupa Thietmara

6
 Zadanie

1. Wskaż właściwe dokończenie każdego zdania.

Brat Mieszka I miał na imię:

[C] - Czcibor

Biskup Thietmar był:

[A] - synem Zygfryda

2. Napisz, jak zareagował cesarz na wieść o wyniku bitwy pod Cedynią.

Cesarz na wieść o rozgromieniu wojsk niemieckiego możnowaładcy Hodona przez waleczne oddziały Mieszka I, zarządał pośpiesznego posłania gońców, by wezwali wojowników o zachowanie spokoju, aż do momentu jego przybycia. Cesarz był żywo zaniepokojony rosnącą potęgą Mieszka I. Prosił o zaniechanie dalszych walk, pragnął przybyć i osobiście ocenić zaistniałą sytuację. 

DYSKUSJA
user profile image
Dorota Fojcik Łukasz Kaliński

30 wrzesinia 2017
Dzieki
user profile image
mateuszblauciak

2

23 wrzesinia 2017
Dzięki
user profile image
Agata

22 wrzesinia 2017
Dzieki za pomoc!
user profile image
Kawaii291674

1

4 grudnia 2016
thx ♥
Informacje
Wczoraj i dziś 5
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21697

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie