Historia

Opisz polską husarię z XVII w. 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Opisz polską husarię z XVII w.

2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Husaria - oddziały ciężkiej kawalerii, które dzięki sile natarcia przełamywały szyki nieprzyjaciela. Husaria stała się symbolem wspaniałych zwycięstw, odnoszonych przez wojska w Rzeczypospolitej w XVII w. Jeźdźcy zawdzięczali swoją przewagę nad wrogiem głównie dzięki doskonałemu wyszkoleniu, taktyce walki i umiejętnościom dowódców. Uzbrojenie husarza stanowiła: żelazna zbroja, szyszak o kulistym kształcie, kopia, koncerz, szabla oraz dwa pistolety noszone przy siodłach. Charakterystycznymi elementami husarskiego stroju były również: skrzydła oraz skóry dzikich zwierząt.

Do szarży husarze ruszali w trzech lub czterech szeregach, oddalonych od siebie o kilka metrów. Tuż przed walką jeźdźcy zacieśniali szyk i zwiększali siłę natarcia. Jeżeli za pierwszym razem nie udało się rozbić wrogich wojsk, zawracali i uderzali ponownie, aż do skutku.

DYSKUSJA
Informacje
Historia 2
Autorzy: Elżbieta Maćkowska
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie