Historia

Rozwiąż krzyżówkę, wpisz hasło i wyjaśnij 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Rozwiąż krzyżówkę, wpisz hasło i wyjaśnij

1
 Zadanie

1. Miejsc bitwy Polaków z Turkami.

 • CHOCIM

2. Tam mieszkali Kozacy.

 • ZAPOROŻE

3. Brat Jana Kazimierza.

 • WŁADYSŁAW

4. Twierdza, której nie zdobyli Kozacy.

 • ZBARAŻ

5. Stał na czele powstania Kozaków.

 • CHMIELNICKI

6. Miejscowość, w której Rzeczpospolita podpisała pokój ze Szwecją.

 • OLIWA

7. Tam Jan III Sobieski pokonał Turków.

 • WIEDEŃ

8. Miejsce śmierci hetmana Żółkiewskiego.

 • CECORA 

9. Admirał który, dowodził gdańską flotą w bitwie pod Oliwą.

 • DICKMANN

10. Karol, jeden ze słynnych polskich hetmanów.

 • CHODKIEWICZ

Hasło: Czarniecki

Znaczenie hasła: Czarniecki Stefan - żył w latach 1599 - 1665, w czasie potopu szwedzkiego pełnił funkcję regimentarza. Był wojewodą ruskim oraz hetmanem polnym koronnym. W czasie wojny ze Szwecją (1655 - 1660) zastosował taktykę wojny szarpanej, polegającej na ciągłym nękaniu przeciwnika, co okazało się bardzo skuteczne i przyniosło liczne sukcesy. Udział Stefana Czarnieckiego w wyprawch przeciw Szwedom na Półwyspie Jutlandzkim został upamiętniony w słowach hymnu narodowego: "Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze". 

DYSKUSJA
Informacje
Historia 2
Autorzy: Elżbieta Maćkowska
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie