Historia

Autorzy:Elżbieta Maćkowska

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2013

Rozwiąż krzyżówkę, odczytaj hasło i podaj 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Rozwiąż krzyżówkę, odczytaj hasło i podaj

2
 Zadanie

1
 Zadanie

1. Wydał przywilej koszycki.

 • LUDWIK

2. Sejm, na którym szlachta wybierała króla.

 • ELEKCYJNY

3. Najwyższy organ władzy ustawodawczej w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

 • SEJM

4. Łaciński tytuł konstytucji z 1505 r.

 • NIHIL NOVI

5. Zebranie ogółu szlachty z danego województwa.

 • SEJMIK

6. Jedno z miast, będące miejscem obrad sejmowych.

 • KRAKÓW

7. Nadanie szlachectwa. 

 • NOBILITACJA

8. Jeden z synów Kazimierza Jagiellończyka.

 • OLBRACHT

9. Otrzymywali je posłowie na sejmikach przed udaniem się na sejm.

 • INSTRUKCJE

10. Panował po śmierci Jana Olbrachta.

 • ALEKSANDER

Hasło: Demokracja

Znaczenie hasła: Demokracja - ustrój polityczny opierający się na równoprawnym udziale w sprawowaniu władzy wszystkich posiadajacych prawa obywateli. W Rzeczypospolitej istniała demokracja szlacecka, czyli ustrój, w którym ogół szlachty, posiadającej takie same prawa polityczne, decydował o sprawach państwa wspólnie z królem. Organami demokracji szlacheckiej były sejmiki i sejm.