Historia

Autorzy:Janusz Ustrzycki

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2010

Porównaj mapę ukazującą rozmieszczenie szkół 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Porównaj mapę ukazującą rozmieszczenie szkół

Ćwiczenie
 Zadanie

  • Szkoły jezuickie zakładano na terenach, gdzie wpływy reformacji były najsilniejsze. 

Najwięcej ośrodków krzewiących wiarę katolicką zakładano na obszarze Wielkopolski, Pomorza, Małopolski, Litwy, Polesia, Wołynia oraz Ukrainy. Największą popularnością cieszyły się kolegia założone w Braniewie, Toruniu, Gdańsku, Poznaniu i Wilnie. Jezuicie kolegia oraz akademie słynęły z wysokiego poziomu nauczania. W obu typach szkół młodzież uczyła się łaciny, greki, retoryki oraz metematyki. Poza nauczaniem w szkołach, zakonnicy zajmowali się również głoszeniem kazań i prowadzeniem polemik z protestantami.