Historia

Autorzy:Janusz Ustrzycki

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2010

Opisz przebieg rozruchów religijnych w Wilnie 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Opisz przebieg rozruchów religijnych w Wilnie

Ćwiczenie
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
  • Przebieg rozruchów religijnych w Wilnie w 1581 r.

- W 1581 r. doszło w Wilnie do rozruchów pomiędzy katolikami a innowiercami. Palono księgi wyznawców Kalwina i Lutra, zakazano grzebania zwłok oraz śpiewania pieśni pogrzebowych. Wileńscy żacy podjudzali okoliczną ludność do zburzenia oraz splądrowania protestanckich zborów. 

  • Jakie działania nakazał podjąć władzom miejskim Stefan Batory?

- Stefan Batory rozkazał okolicznym władzom miejskim, aby nawoływali do zaprzestania rozruchów i próbowali przywrócić spokój oraz ład w mieście. Król nakazał, aby zatrzymywano wszystkich, którzy nie zaprzestaną prześladowania protestantów. Urzędnicy królewscy mieli osobiście rozprawić się z prowokatorami zamieszek. Cyt. A jeśli by kto [...] rozruchy jakie wszczynał, tedy abyście takowego każdego [...] na urzędzie zatrzymawszy, nam o tem znać dawali koniecznie.