Historia

Autorzy:Janusz Ustrzycki

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2010

Przedstaw postanowienia unii lubelskiej opisane 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Przedstaw postanowienia unii lubelskiej opisane

Tekst źródłowy
 Zadanie

Postanowienia unii lubelskiej opisane w źródle:

- Na mocy unii lubelskiej powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, złożona z dwóch państw: Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Cyt. Iż już Korona i wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, a także nieróżna, ale jedna spólna Rzeczypospolita

- Na czele państwa miał stać wspólny władca, wybierany w czasie wolnej elekcji przez szlachtę polską i litewską. Cyt. A temu (...) narodowi, żeby już wiecznymi czasy (...) jeden król spólny rozkazywał, który spólnymi głosy od Polaków i Litwinów obran.

- Zachowano w mocy wszystkie dotychczasowe prawa i przywileje obowiązujące w obu państwach, jak również odrębne sądownictwo i prawo sądowe.

- Zachowano odrębne urzędy centralne, tytuły i dostojeństwa z zakresem kompetencji identycznym w obu krajach.

- Oba człony Rzeczypospolitej zobowiązały się prowadzić wspólną politykę obronną i zagraniczną.

- Powołano wspólny sejm, złożony z przedstawicieli obu krajów.

  • Wyjaśnij, co oznaczały postanowienia zawarte w punkcie 9. aktu unii.

- Postanowienia zawarte w punkcie 9. aktu unii zachowywały wszystkie dotychczasowe prawa, przywileje, wolności, urzędy centralne oraz tytuły obowiązujące w obu krajach.